Pojęcie „produkcja równoległa” nie zawsze jest dobrze rozumiane . Najczęściej uważa się np. że, utrzymywanie w gospodarstwie jednostki bydła konwencjonalnego i jednostki bydła ekologicznego jest w porządku. Otóż nie zawsze. Jest to produkcja równoległa, lecz nie można jej prowadzić bez spełnienia odpowiednich warunków. Zwierzęta ekologiczne i konwencjonalne mogą być w gospodarstwie, ale innego gatunku. Nie jest to produkcja równoległa.

Zgodnie z Art. 40 Rozporządzenia Komisji(WE) Nr 889/2008 ust. 2 właściwy organ może zezwolić gospodarstwom prowadzącym badania naukowe lub formalne badania edukacyjne na chów zwierząt ekologicznych i nieekologicznych   tego samego gatunkupod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  1. zostały podjęte właściwe środki, zgłoszone wcześniej organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikującej, aby zapewnić stałe odseparowanie zwierząt gospodarskich, produktów pochodzenia zwierzę­cego, nawozu naturalnego oraz pasz z poszczególnych jednostek;
  2. producent informuje z wyprzedzeniem organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą o każdej dostawie lub sprzedaży zwierząt gospodarskich lub produktów pochodzenia zwierzęcego.
  3. podmiot gospodarczy informuje organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą o dokładnych ilościach wyprodukowanych w jednostkach produkcyjnych, łącznie z pełnymi charakterystykami pozwalającymi na identyfikację produktów, oraz potwierdza zastosowanie środków podjętych celem odseparowania produktów

Andrzej Konert

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie