Prowadzenie gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego jest trudniejsze w porównaniu do rolnictwa konwencjonalnego. Szczególne trudności sprawia zachwaszczenie upraw. Utrzymanie zachwaszczenia na poziomie gwarantującym odpowiedni poziom plonu i jego jakość jest zadaniem priorytetowym rolnika.

Niewątpliwie, podstawą sukcesu w utrzymaniu zachwaszczenia w odpowiednich granicach jest prawidłowy płodozmian, w którym znajdują się również rośliny motylkowate. Jedną z tych roślin jest łubin. Uprawa łubinu w ostatnich latach jest często zawodna. Przyczyny wahań plonów są różne - choroby, zachwaszczenie. W gospodarstwie ekologicznym prowadzonym przez Adama Żmijewskiego z Grajewa rośliny motylkowate uprawiane są od wielu lat. Na gruntach ornych dominującą rośliną z motylkowatych jest łubin. W ostatnim roku uprawiany był Polonez. Plon był wyjątkowo udany. Z hektara rolnik uzyskał około 3 tony dobrej jakości ziarna.

Technologia uprawy łubinu przedstawiona przez właściciela wygląda następująco:

Przedplon

Najczęściej przedplonem są zboża ozime, w tym przypadku żyto ozime. W gospodarstwie przeważają gleby lekkie.

Uprawa roli

Po zbiorze przedplonu podorywka, bronowanie raz lub dwa razy w zależności od potrzeb i orka zimowa. Wiosną brona lub kultywator - jak najwcześniej.

Siew

Na początku marca, w rozstawie rzędów tak jak w przypadku zbóż (w szerszej rozstawie rzędów zachwaszczenie wzrastało) siewnikiem zbożowym ale z przyrządem wysiewającym do grubych nasion. Norma wysiewu 280 kg/ha.

Pielęgnacja

Ze względu na prowadzenie plantacji w systemie rolnictwa ekologicznego zwalczanie chwastów prowadzono metodą mechaniczną. Zachwaszczenie plantacji łubinu w gospodarstwach ekologicznych jest ogromnym problemem.

Podstawą ograniczenia zachwaszczenia - jak mówi Adama Żmijewski - jest utrzymanie gleby w dobrej kulturze. Trzeba zadbać, aby na polu nie było perzu. Jeśli ten warunek jest spełniony to łatwiej walczyć z chwastami dwuliściennymi.

Brona lekka jest podstawowym narzędziem zwalczania chwastów.
. Pierwsze bronowanie wykonane bezpośrednio po siewie.
. Drugie - jak pojawiają się chwasty, tuż przed wschodami łubinu.
. Trzecie - najczęściej ostatnie bronowanie, po dobrym ukorzenieniu się roślin łubinu.

Każde bronowanie powinno być wykonane "delikatnie", to znaczy z odpowiednią prędkością i najlepiej po południu - radzi pan Adam. - Ważna jest również obserwacja plantacji. Trzeba śledzić przebieg pogody, kiełkowanie chwastów i wschody nasion łubinu. W każdym roku wygląda to inaczej. Należy pamiętać, że najłatwiej niszczyć chwasty, gdy nie są jeszcze dobrze ukorzenione. Jeżeli ten moment przegapimy to będziemy mieli problem z nadmiernym zachwaszczeniem.

Andrzej Konert

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie