Rolnicy, którzy w 2015 r. złożyli w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu w ramach działania PROW 2014-2020 "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", oraz spełnili warunki do otrzymania takiej pomocy, mają obowiązek do 16 maja złożyć do biura powiatowego ARiMR oświadczenie o posadzeniu lasu zgodnie z wymogami planu zalesienia. Do oświadczeniatrzeba dołączyć zaświadczenie nadleśniczego potwierdzające ten fakt. Samo zaświadczenie nadleśniczego można złożyć nie później niż do 9 czerwca 2016 r.

                                                                                                          Gabriela Włostowska

Źródło ARiMR

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie