Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.(Dz. U. poz. 361 z 15 marca 2013) to:

 • Brak możliwości podjęcia zobowiązania w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne, wariantów sadowniczych- (wnioski nowe )
 • Uzależnienie płatności w wariancie 2.3/2.4 - trwałe użytki zielone Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne od obsady zwierząt (bydło, konie, owce, kozy) posiadanych w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września  roku złożenia wniosku - (wnioski nowe )
 • Brak możliwości podjęcia zobowiązania w wariancie 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych - uprawa prosa - dotyczy „nowych” beneficjentów oraz beneficjentów „nowych” ale powtarzających program ;
 • Wstrzymano nabór na wariant 9.1 i 9.2 Pakietu 9 – strefy buforowe (wnioski nowe i kontynuacyjne )
 • W pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone zmieniono system sankcji oraz wprowadzono dodatkowe wymogi dla gospodarstw położonych na OSN
 • Wprowadzono zmiany w obsłudze załączników – pakiet 6 ( nowe zaświadczenia i zmienione terminy dostarczenia ich do ARiMR);
 • Wprowadzono zmiany w obsłudze załączników – pakietu 7 – obowiązek składania do pierwszego i kolejnych wniosków kopii dokumentu, zawierającego wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych
 • Wprowadzono nowe zasady dokonywania zmian zobowiązania rolnośrodowiskowego;
 • Wprowadzone nowe mechanizmy sankcjonowania (dotyczą pakietów 1,2,3,6);
 • Zmieniono reguły przyznawania płatności rolnośrodowiskowej w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa, śmierci rolnika lub innego następstwa prawnego;
 • Wprowadzono obowiązek składania informacji w przypadku, gdy rolnik nie zamierza ubiegać się o w danym roku o przyznanie kolejnej płatności- w przypadku nie złożenia informacji zwrot wypłaconych płatności.
 • Zmieniono termin wydawania decyzji co oznacza, że płatności rolnośrodowiskowe mogą być wypłacane od 16 października roku złożenia wniosku do 30 czerwca roku następnego.

Małgorzata Wróblewska

Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie