Przypominamy beneficjentom działania rolno- środowiskowo- klimatycznego (pakiety 4 i 5 z wyłączeniem wariantu 4.7), że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010- rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego ARiMR
do dnia 30 września roku, w którym złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno- środowiskowo- klimatycznej w ramach wariantów tych pakietów kopię pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej.
Do dnia 15 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej składa się:
-kopię 1 i 3 strony planu działalności rolnośrodowiskowej – dokument składany w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania lub w roku, w którym zmianie uległy informacje w zakresie wykazu pakietów lub wariantów, w ramach których jest realizowane zobowiązanie. Kopia 1 i 3 strony planu musi być podpisana przez doradcę.
Do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się:
-zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych– w przypadku, gdy rolnik lub małżonek rolnika, wnioskującego o płatność ekologiczną w zakresie Pakietu 5, 6, 11 lub 12 jest posiadaczem koni.
Do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się:
-kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego, lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa - w przypadku deklaracji w ramach Pakietu 1 i 7 następujących upraw uprawianych na materiał siewny: esparceta siewna, komonica zwyczajna, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona, koniczyna perska, lucerna chmielowa (nerkowata), lucerna siewna, trawy w siewie czystym, rzodkiew oleista, wyka siewna i wyka kosmata.
-oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w przypadku upraw dwuletnich lub wieloletnich deklarowanych do płatności w ramach Pakietu 1 lub 7, w pierwszym roku uprawy tych roślin.

 

 

Krzysztof Mauryc, Małgorzata Tenderenda

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie