Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
28 października 2015 na terenie województwa podlaskiego wyznaczono wody wrażliwe i ustanowiono 6 nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie wód przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych (OSN) o łącznej powierzchni 57 699,74 ha. Obejmują one 182 obręby ewidencyjne w tym: 133 w powiecie wysokomazowieckim, 42 w zambrowskim, 3 w powiecie augustowskim i po 1 obrębie w powiecie białostockim, grajewskim i suwalskim. Wyznaczenie dodatkowych obszarów OSN dla okresu 2012-2016 jest następstwem niekorzystnego dla naszego kraju orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie tzw. skargi azotanowej. Wskazania wód wrażliwych i OSN w przedmiotowym projekcie rozporządzenia dokonano w oparciu o wyniki opracowania wykonanego dla całego kraju przez IUNG - PIB w Puławach w 2011 roku pt. "Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego" oraz dane Państwowego Monitoringu Środowiska.

Obszary OSN wyznaczone w 2015 roku obejmują następujące obręby:

Nazwa OSN Powiat Gmina Miejscowość/obręb
powiat augustowski
OSN Jezioro Tajno augustowski Bargłów Kościelny TAJNO STARE, TAJNO PODJEZIORNE, WÓLKA KARWOWSKA
powiat białostocki
OSN Ślina białostocki Zawady ZAWADY BORYSÓWKA
powiat grajewski
OSN Jezioro Tajno grajewski Rajgród- obszar wiejski ORZECHÓWKA
powiat suwalski
OSN Jezioro Pobondzie suwalski Rutka Tartak POBONDZIE
powiat wysokomazowiecki
OSN Brok Mały Czyżew – obszar wiejski DMOCHY-MROZY, DMOCHY-WOCHY, KACZYN HERBASY, ZARĘBY- GÓRY LEŚNE, ZARĘBY SKÓRKI, ZARĘBY ŚWIĘCHY,
OSN Dopływy Bugu od Myśli do Pukawki Klukowo KAPŁAŃ, KLUKOWO-KOLONIA, KLUKOWO, KOSTRY ŚMIEJKI, LUBOWICZ KĄTY, LUBOWICZ WIELKI, ŁUNIEWO MAŁE, ŁUNIEWO WIELKIE, PIĘTKI BASIE, PIĘTKI GRĘZKI, PIĘTKI SZELIGI, PIĘTKI ŻEBRY, SOBOLEWO, STARE KOSTRY, STARE WARELE, STARE ZALESIE, TROJANÓWEK, WYSZONKI-WOJCIECHY, ŻABINIEC
OSN Ślina Kobylin Borzymy KIERZKI, KŁOSKI MŁYNOWIĘTA, KOBYLIN BORZYMY, KOBYLIN CIESZYMY, KOBYLIN – LATKI, KOBYLIN PIENIĄŻKI, MOJKI, NOWE GARBOWO, PISZCZATY – KOŃCZANY, PISZCZATY PIOTROWIĘTA, SIKORY BARTKOWIĘTA, SIKORY JANOWIĘTA, SIKORY PAWŁOWIĘTA, SIKORY TOMKOWIETA, SIKORY WOJCIECHOWIĘTA, STARE GARBOWO, STARE WNORY, STYPUŁKI BORKI, STYPUŁKI SZYMANY, STYPUŁKI ŚWIĘCHY, WNORY KUŻELE, WNORY WANDY, ZALESIE ŁABĘDZKIE, STYPUŁKI KOZIOŁKI,
OSN Ślina Kulesze Kościelne FASZCZE, KALINOWO-SOLKI, LEŚNIEWO NIEDŹWIEDŹ, STARE GRODZKIE, STARE KALINOWO , STYPUŁKI , GIEMZINO, WNORY-PAŻOCHY, WNORY-WIECHY,WNORY- WYPYCHY,
Nowe Piekuty JABŁOŃ SPAŁY, JABŁOŃ ZARZECKIE,
OSN Dopływy Bugu od Myśli do Pukawki JABŁOŃ DĄBROWA, JABŁOŃ JANKOWCE, JABŁOŃ KOŚCIELNA, JABŁOŃ PIOTROWCE, JABŁOŃ –ŚLIWOWO, KOBOSKI, KOSTRY – LITWA, KOSTRY- NOSKI, KRASOWO- CZĘSTKI, KRASOWO SIÓDMAKI, KRASOWO WIELKIE, KRASOWO-WÓLKA, ŁOPIENIE- JEŻE, ŁOPIENIE – SZELĄGI, ŁOPIENIE –ZYSKI, NOWE PIEKUTY, PIEKUTY URBANY,   PRUSZANKA MAŁA, SKŁODY PRZYRUSY, STOKOWISKO, TŁOCZEWO, WIERZBOWIZNA, ŁOPIENIE RUŚ,
OSN Ślina Sokoły BRUSZEWO, JAMIOŁKI GODZIĘBY, JAMIOŁKI – KOWALE, JAMIOŁKI PIOTROWIĘTA, JAMIOŁKI ŚWIETLIKI, RZĄCE, STARE TRUSKOLASY, TRUSKOLASY- WOLA, 
OSN Dopływy Bugu od Myśli do Pukawki Szepietowo- obszar wiejski DĄBROWA–TWORKI, DĄBRÓWKA KOŚCIELNA, MOCZYDŁY JAKUBOWIĘTA, MOCZYDŁY STANISŁAWOWIĘTA, NOWE GIERŁATY, NOWE WARELE, NOWE ZALESIE, PUŁAZIE ŚWIERŻE, STAWIEREJE- MICHAŁOWIĘTA, STAWIEREJE PODLEŚNE, SZEPIETOWO- WAWRZYŃCE, SZYMBORY ANDRZEJOWIĘTA, SZYMOBRY JAKUBOWIĘTA, SZYMBORY WŁODKI, ŚREDNICA JAKUBOWIĘTA, ŚREDNICA MAĆKOWIĘTA, ŚREDNICA PAWŁOWIĘTA, WERELE FILIPOWICZE, WOJNY-IZDEBNIK, WOJNY- KRUPY, WOJNY- PIECKI, WOJNY-PIETRASZE, WOJNY POGORZEL, WOJNY SZUBY SZLACHECKIE, WOJNY-SZUBY WŁOŚCIAŃSKIE, WOJNY WAWRZYŃCE, WYSZONKI–POSELE, CHORĄŻYCE, STARE GIERAŁTY, NOWE SZEPIETOWO PODLEŚNE, SZEPIETOWO WAWRZYŃCE ODR,
OSN Ślina Wysokie Mazowieckie JABŁOŃ -RYKACZE, MIODUSY- LITWA, MIODUSY STASIOWIĘTA, MIODUSY- STOK, MIODUSY WIELKIE, NOWA RUŚ, SOKOŁY- JAŹWINY, STARA RUŚ, ŚWIĘCK- NOWINY, WÓLKA DUŻA I MAŁA,
powiat zambrowski
OSN Gać zambrowski Kołaki Kościelne CZACHY KOŁAKI, GOSIE DUŻE, KRUSZE ŁUBNICE, ŁUBNICE KRUSZE, PODŁATKI DUŻE, WIŚNIÓWEK WERTYCE
OSN Brok Mały Rutki GRONOSTAJE PUSZCZA, MIECZKI,
OSN Brok Mały Szumowo KALINOWO, ŁĘTOWNICA, PĘCHRATKA POLSKA, PAPROĆ MAŁA,SREBRNA, SREBRNY BOREK, ŻABIKOWO
OSN Brok Mały zambrowski Zambrów ZARĘBY ŚWIEŻKI,ZARĘBY KRZTĘKI, ZARĘBY KROMKI, ZARĘBY KRAMKI, ZARĘBY GRZYMAŁY,ZAGROBY ŁĘTOWNICA, TARNOWO GOSKI, STARY SKARŻYN,SASINY, PR ZEŹDZIECKO MROCZKI, PRZEŹDZIECKO DROGOSZEWO,NOWY SKARŻYN, NOWY BOREK, KRAJEWO KORYTKI, GROCHY POGORZELE, GROCHY ŁĘTOWNICA, GOSKI PEŁKI, GOSKI DUŻE, DĄBKI ŁĘTOWNICA, CZARTOSY, CHMIELE POGORZELE, BRAJCZEWO SIERZPUTY, BORUTY GOSKI
OSN Gać zambrowski Zambrów NOWE ZAKRZEWO, STARE ZAKRZEWO, PORYTE JABŁOŃ, SZELIGI LEŚNICA,

W przyszłym roku dobiega końca okres obowiązywania rozporządzeń w sprawie wprowadzenia na OSN Programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Jednym z jego wymogów jest konieczność dostosowania przez rolników na urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych: § 17. Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadający co najmniej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów, § 19. Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania obornika przez okres, kiedy nie jest on rolniczo wykorzystywany, jednak nie krócej niż przez 6 miesięcy.

Możliwe, że od 1 maja 2016 roku w Polsce nie będzie OSN

W wyniku ustaleń Ministerstwa Środowiska i MRiRW będących następstwem orzeczenia TSUE nastąpiła zmiana podejścia do realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce, polegająca na wdrożeniu Programu działań na terenie całego kraju, bez konieczności wyznaczania OSN. Planuje się że program będzie obowiązywał od 1 maja 2016 roku. Podejmowane działania będą ukierunkowane na eliminowanie błędów w praktyce rolniczej, poprzez wdrożenie obowiązkowych środków zaradczych.

Małgorzata Wróblewska

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie