Wszystko to za sprawą projektu zmiany ustawy o nawozach i nawożeniu, który skierowano do szerokich konsultacji i zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Proponowane zmiany to wprowadzenie przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania, obrotu i wykorzystywania w rolnictwie produktów biogazowych, z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa ich stosowania oraz nadzoru odpowiednich służb kontrolnych.

Dotychczasowe rozwiązania prawne regulujące kwestię nawozowego wykorzystania produktów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczych powodują bardzo duże obciążenia administracyjne, zwiększając koszty stosowania tego rodzaju środków nawozowych.

Dostępne badania naukowe potwierdzają możliwość zmniejszenia oddziaływania działalności rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego na środowisko naturalne poprzez wykorzystanie w biogazowniach rolniczych surowców rolniczych, produktów ubocznych, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Proponowane zmiany wpisują się także w program Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym, który ma na celu działania wspomagające „zamknięcie obiegu” produktów co pozwoli uzyskać maksymalne wykorzystanie surowców, produktów i odpadów, przyczyniając się do oszczędności energii, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293303

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ulatwienia-dla-biogazowni-rolniczych

Karol Michałowski

PZDR Zambrów

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie