Domy energooszczędne to program priorytetowy NFOŚiGW. Celem programu jest przygotowanie potencjalnych inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych oraz wykonawców do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 210/31/UE z dn. 19.05.2010 roku dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Zobowiązuje ona państwa członkowskie UE do doprowadzenia do tego stanu, aby od początku roku 2021 wszystkie nowe budynki były (cyt. z Dyrektywy) ,,o ,niemal zerowym zużyciu energii”. Program ,,Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” funkcjonuje ponad dwa lata i jest skierowany do osób fizycznych . Dofinansowanie polega na częściowej spłacie kapitału kredytu zaciągniętego na budowę lub zakup domu, zakup mieszkania. Dotacja ta będzie wypłacana po realizacji inwestycji i potwierdzeniu wymagań energetycznych budynku . NFOŚiGW, aby ułatwić potencjalnym beneficjentom realizację programu, wprowadził zmiany warunków technicznych oraz uproszczenie procedur, koniecznych do spełnienia przy ubieganiu się o dofinansowanie. Zmiany w programie mają na celu m.in. ułatwienie osiągnięcia standardu energetycznego budynków.

Zmiany w programie weszły w życie 05.12.2015. Wnioski od beneficjentów na nowych warunkach powinny być składane w Bankach współpracujących z NFOŚiGW do 01.01.2016.

Lista Banków współpracujących: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Deutsche Bank PBC S.A., SGB - Bank S.A.

Szczegóły dotyczące Programu na stronie NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/

Grażyna Gnatowska

 

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie