Konferencja zorganizowana przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą oraz Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny promująca odnawialne źródła energii odbyła się 18 grudnia 2014 roku w Białymstoku w Hotelu Branickich. Uczestnikami spotkania, które przybliżyło temat mikro i małych instalacji biogazowych byli rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy wsi oraz przedstawiciele samorządów.

Niemieccy prelegenci podzielili się z uczestnikami konferencji doświadczeniami w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a głównie produkcji biogazu, energii cieplnej i elektrycznej z zasobów rolniczych i odpadów. Zaprezentowane zostały koncepcje techniczne małych instalacji biogazowych, dużo miejsca poświęcono również prawnym uwarunkowaniom ich rozwoju. Dosyć szczegółowo omówiono finansowanie inwestycji związanych z OZE.

Jadwiga Łapińska

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie