Dnia 4 kwietnia 2014 r w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie odbyło się spotkanie, na którym firma Energie Vision Frankenwald przedstawiła analizę przygotowaną we współpracy z Politechniką Białostocką dotyczącą możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łapy.

Podczas prezentacji zapoznano z potencjałem gminy Łapy w zakresie produkcji energii odnawialnej. Uczestnikami spotkania byli między innymi przedstawiciele fundacji Euro Natur z prezesem Lutzem Ribbe na czele, Burmistrz Łap Wiktor Brzosko, Prezes Izby Gospodarczej w Łapach, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.

Opracowana analiza wskazuje duże możliwości w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych z biomasy, produktów ubocznych produkcji rolnej, wiatru czy promieni słonecznych, ponieważ pełne wykorzystanie potencjału gminy pozwoliłoby na wytworzenie energii o wiele większej niż aktualne zapotrzebowanie. Zgłoszone podczas prezentacji   uwagi i wnioski mają być uwzględnione w ostatecznej wersji analizy.

Jadwiga Łapińska

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie