W dniu 12 marca (środa) br. w Domu Litewskim w Sejnach odbyła się konferencja pt. „Biogazownie rolnicze – krok po kroku”, zorganizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przy współpracy z Instytutem Technologiczno Przyrodniczym w Falentach Oddział w Warszawie i Hortpress w Warszawie. Konferencja była sfinansowana ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Prelekcje na konferencji wygłosili: prof. Wacław Romaniuk, mgr. Tadeusz Domasiewicz, mgr. Konrad Rudnik z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Oddział w Warszawie; Milena Komasa z firmy VITERA Polska; Rajmund Reichel z firmy Wolf; Joanna Łaszcz-Zakorczmenna Lhoist Polska.

W konferencji wzięli udział rolnicy, przedstawiciele Izb Rolniczych, doradcy, pedagodzy i uczniowie szkoły rolniczej w Sejnach oraz przedstawiciele samorządów. Otwarcia konferencji dokonał starosta powiatu sejneńskiego Andrzej Szturgulewski. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił zasadność budowy biogazowni na terenie powiatu sejneńskiego, jak również stwierdził, że takie inwestycje mogą być alternatywą dla farm wiatrowych.

Organizatorzy konferencji osiągnęli założony cel przekazania podstawowej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania biogazowni. Uczestnicy konferencji otrzymali wartościowe materiały w formie papierowej i elektronicznej zawierające informacje przekazane podczas spotkania.

 

 

Waldemar Bobin

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie