Zgodnie z umową z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie w dniu 13 października br. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przeprowadzono konferencję regionalną dla mieszkańców wsi, rolników, przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców nt.: ,,Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”. Na wstępie pani Karolina Witeska-Chmielewska przedstawiciel Fundacji zaprezentowała projekt ,,Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna z podkreśleniem owocnej współpracy z PODR w Szepietowie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Obecność przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Jarosława Wiśniewskiego z Departamentu Rynków Rolnych pozwoliła na bieżące odniesienie się do zagadnień zwianych z finansowaniem inwestycji, certyfikatami i innymi ważnymi kwestiami, które były zgłaszane przez uczestników podczas wystąpień prelegentów tj. pani dr. Aliny Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu i Eugeniusza Mystkowskiego z PODR w Szepietowie.

Przed przerwą poproszono o krótkie wystąpienie prof. dr hab. Piotra Banaszuka z Politechniki Białostockiej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Pan profesor jest przewodniczącym Wojewódzkiego Zespołu ds. OZE w woj. podlaskim i współpracuje w temacie OZE z Panem Lutz Ribbe z EuroNatur w Bawarii. To właśnie dzięki tej współpracy powstanie biogazownia kontenerowa w powiecie bielskim. Wystąpienie profesora pozwoliło rolnikom zainteresowanym małymi biogazowniami kontenerowymi na bezpośredni kontakt i pytania. Poproszono również o krótką wypowiedź panią Katarzynę Gowin z firmy Biogazownie Polskie z Krakowa i innych inwestorów będących w budowie biogazowni rolniczych w woj. podlaskim.

Podsumowanie konferencji przeprowadził Eugeniusz Mystkowski składając podziękowanie za patronat honorowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Marszałka Województwa Podlaskiego, za udział w konferencji pana Jarosława Wiśniewskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Karoliny Witeskiej-Chmielewskiej i pani dr. Aliny Kowalczyk-Juśko oraz wszystkim uczestnikom konferencji wyrażając pogląd, że przeprowadzona konferencja wpisuje się w oczekiwania ludzi przedsiębiorczych i rolników, gdyż w woj. podlaskim jest miejsce zarówno na biogazownie duże 1 MW jak i biogazownie kontenerowe małe 40 KW, których rozpoczęcie produkcji przez firmę Mega Bełżyce k/ Lublina jest zależne od zapotrzebowania na ten produkt.

W konferencji udział wzięły 103 osoby.

Eugeniusz Mystkowski

Gabriela Włostowska

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie