Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – FDPA w Warszawie, realizuje projekt nt. „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”.

Projekt obejmuje seminarium w dniu 21.06.2013 r. dla doradców z Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE w woj. podlaskim. Kolejnym etapem będzie konferencja wojewódzka dla 100 osób, która planowana jest w miesiącu październiku, podczas Targów Ogrodniczych "Jesień w sadzie i ogrodzie" - 13.10.2013 r.

Zgodnie z założeniami projektu doradztwo z zakresu OZE jest prowadzone w Powiatowych Punktach Konsultacyjnych i w PODR w Szepietowie. Działania w zakresie podejmowanych w terenie inwestycji z odnawialnych źródeł energii rejestrowane są w istniejącym na stronie www.odr.pl wykazie.

Projekt „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” jest realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z 16 Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe, efektywne edukowanie i informowanie o biogazowniach oraz ich wpływie na rolnictwo i obszary wiejskie.

Projekt zakłada szkolenia, seminaria, konferencje wojewódzkie i publikacje na temat różnego typu biogazowni (biogazownie rolnicze, utylizujące pozostałości z produkcji rolniczej i z przemysłu rolno – spożywczego i inne). Odbiorcami tych działań będą mieszkańcy wsi, doradcy rolni, rolnicy, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, przedsiębiorcy, media, jak również instytucje decydujące o kształcie polityki ekologicznej i energetycznej.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.bio-gazownie.edu.pl

 

Szczegółowych informacji odnośnie realizacji projektu „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” udziela Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska tel. 86 275 89 19.

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie