Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest problemem trudnym i złożonym. Aby ponownie wykorzystać odpady należy je zbierać i segregować, bezpośrednio po powstawaniu i następnie przekazywać do firm prowadzących odbiór z gospodarstw i recykling.

Potrzebne są tylko dobre chęci oraz motywacja do zbiórki i sprzedaży, a odpady takie jak folia z sianokiszonek nie trafią do przydrożnych rowów i lasów oraz nie będą spalane. Problem zbiórki i zagospodarowania folii po sianokiszonkach, która pozostaje w gospodarstwach wymaga szczególnego potraktowania. Wielu rolników nie wie, co z tym odpadem należy zrobić.

 

ochr049_1 Statystyczny Polak wytwarza ok. 350 kg śmieci rocznie, z czego 70 kg to papier i tektura, z tej ilości tylko ok. 37% podlega ponownemu przetworzeniu. Dla porównania w Niemczech i Finlandii recykling makulatury wynosi 73%, a średnia dla Unii Europejskiej wynosi 58%.

Folia po opróżnieniu z sianokiszonki powinna być oczyszczona z pozostałości i złożona w zadaszonym pomieszczeniu do czasu zebrania większej ilości w poszczególnych gospodarstwach. Następnie wystarczy powiadomić firmę działającą na terenie gminy, która zajmuje się odbiorem zużytej folii po sianokiszonkach z gospodarstw.

Województwo podlaskie jest wiodącym w kraju producentem mleka. Sianokiszonki w większości gospodarstw mleczarskich są sporządzane w belach, dlatego problem racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania odpadów poprodukcyjnych ma tu ogromne znaczenie.

Należy oczekiwać, że w niedługim czasie podmioty skupujące odpady podejdą do tego zagadnienia w sposób komercyjny, wówczas będzie to dobry interes zarówno dla skupujących jak i rolników.
W ostatnich latach na terenie województwa podlaskiego pojawiło się kilka firm specjalizujących się w skupie i recyklingu tworzyw sztucznych. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej www.astwa.pl. Do wyróżniających się należy zaliczyć firmy: "LIDER" działająca w Czyżewie (tel. 086 2755053), Wysokiem Mazowieckiem (tel. 086 2752987), "Grupa Eko" w Dąbrowie Dołęgach, "R.V. Industrialis Podlasie" Sp. z o.o. w Surażu (tel. 085 6750961), Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach (tel. 086 2741094).

Firmy działające na określonym terenie prowadzą zbiór foli po belach i wszelkiego typu opakowaniach z tworzyw sztucznych w określony dzień miesiąca w danej wsi.

mgr inż. Eugeniusz Mystkowski

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie