W powiecie siemiatyckim znajduje się obszar Natura 2000 PLB 140001 Dolina Dolnego Bugu obejmujący gminy: Perlejewo, Drohiczyn, Siemiatycze oraz Mielnik. Jak sama nazwa wskazuje położony jest w granicach od kilu do kilkunastu kilometrów od rzeki Bug. Na odcinku powyżej Drohiczyna ma charakter przełomowy a rzeka wije się tam wśród ograniczających tę dolinę wzgórz. Teren ten jest objęty planem zadań ochrony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 1 października 2014 roku Poz. 3204). Rolnicy mający grunty na tym terenie powinni przestrzegać zasad zadań ochrony dla tego obszaru. Ponadto mogą oni skorzystać z dofinansowania w ramach działania rolno-środowiskowo – klimatycznego. Program ten obejmuje cenne siedliska i zagrożone gatunków ptaków na łąkach znajdujących się na tym obszarze. Dodatkowa płatność jaką można uzyskać do łąk wynosi od 600 do 1300 zł na hektar. Więcej informacji na ten temat udziela PZDR Siemiatycze.

                                                                                                          Szostak Paweł

Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie