I.Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (OSO) – utworzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2313) zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5.09.2007 r. (Dz. U. Nr 179 poz. 1275), zmienione rozporządzeniem z dnia 27 października 2008 r. (Dz. U. Nr 198 poz. 1226), zmienione rozporządzeniem z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 133):
 
L.p. Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. [ha] PZO
1

Puszcza Białowieska

PLC200004 63 147.58  
2

Dolina Dolnego Bugu

 

PLB140001 74 309.92 Zarządzenie z 5.09.2014 r. ws. Ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Dolnego Bugu (Dz.U.Woj.Podl. z 2014 poz. 3204)
3

Dolina Dolnej Narwi

 

PLB140014 26 527.92 Zarządzenie z 23.04.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Dolnej Narwi (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz 1763)
4

Bagienna Dolina Narwi

PLB200001 23 471.09  
5

Puszcza Augustowska

PLB200002 134377.72  
6

Puszcza Knyszyńska

 

PLB200003 139590.23 Zarządzenie z 15.05.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Puszcza Knyszyńska (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1967)
7

Dolina Górnego Nurca

 

PLB200004 3 995.02 Zarządzenie Nr 21/2013 z 26.09.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Górnego Nurca (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 3497)
8 Bagno Wizna PLB200005 14 470.97 Zarządzenie Nr 26/2013 z 18.12.2013 r. ws ustanowienia PZO dla obszaru Bagno Wizna (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 4631)
9

Ostoja Biebrzańska

PLB200006 148509.33  
10

Dolina Górnej Narwi

 

PLB200007 18 384.08 Zarządzenie z 18.06.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Górnej Narwi (Dz. U. Woj. Podl. 2014 poz. 2338)
11

Przełomowa Dolina Narwi

 

 

 

PLB200008 7 649.17 Na mocy uchwały nr III/20/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2011r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r., Nr 23, poz. 334) ustanowiono plan ochrony dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, który zawiera zakres Natura 2000 (park w około 96,8% pokrywa się z obszarem Przełomowa Dolina Narwi).
12 Puszcza Piska PLB280008 172802.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Projektowane Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – zatwierdzone Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. (2013/741/UE):

Lp. Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. [ha] PZO
1 Puszcza Białowieska PLC200004 63147.58  

2

Ostoja Nadbużańska  PLH140011 46036.74 Zarządzenie z 5.09.2014 r. ws. Ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Nadbużańska (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 3132)

3

Jeleniewo  PLH200001 5 910.07 Zarządzenie z 30.04.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Jeleniewo (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1771)

4

Narwiańskie Bagna  PLH200002 6 823.05  

5

Ostoja Suwalska  PLH200003 6 349.51

Zarządzenie z 30.04.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Suwalska (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1772)

6

Ostoja Wigierska PLH200004 16072.11  

7

Ostoja Augustowska  PLH200005 107068.74 Zarządzenie Nr 27/2013 z 31.12.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Augustowska (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 137)

8

Ostoja Knyszyńska  PLH200006 136084.43 Zarządzenie z 30.06.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Knyszyńska (Dz. U. Woj. Podl. 2014 poz. 2431)

9

Pojezierze Sejneńskie  PLH200007 13 630.94 Zarządzenie z 13.05.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Pojezierze Sejneńskie (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1947)

10

Dolina Biebrzy PLH200008 121206.23  

11

Ostoja w Dolinie Górnej Narwi  PLH200010 19 090.18 Zarządzenie z 18.06.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 2339)

12

Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego  PLH200014 117.07 Zarządzenie Nr 20/2013 z 22.08.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Schrony BRU (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 3243)

13

Murawy w Haćkach  PLH200015 157.34 Zarządzenie Nr 1/2013 z 11.01.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Murawy w Haćkach (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 416)
14 Dolina Szeszupy PLH200016 1 701.35  
15 Torfowiska Gór Sudawskich  PLH200017 98.51  

16

Czerwony Bór  PLH200018 5 052.22 Zarządzenie z 13.05.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Czerwony Bór (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz. 1946)
17 Jelonka PLH200019 2 479.9  
18 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020 1 446.57  

19

Ostoja w Dolinie Górnego Nurca  PLH200021 5 524.05 Zarządzenie Nr 22/2013 z 26.09.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja w Dolinie Górnego Nurca (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 3498)

20

Dolina Górnej Rospudy  PLH200022 4 070.69 Zarządzenie Nr 24/2013 z 9.12.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Dolina Górnej Rospudy (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 4472)

21

Dolina Pisy PLH200023 3 223.21  

22

Ostoja Narwiańska  PLH200024 18 604.96 Zarządzenie Nr 25/2013 z 9.12.2013 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Ostoja Narwiańska (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 poz. 4473)

23

Sasanki w Kolimagach  PLH200025 2.54 Zarządzenie z 31.10.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Sasanki w Kolimagach (Dz.U.Woj.Podl. z 2014 poz. 3560)

24

Źródliska Wzgórz Sokólskich  PLH200026 49.11 Zarządzenie z 18.11.2014 r. ws. ustanowienia PZO dla obszaru Źródliska Wzgórz Sokólskich (Dz.U.Woj.Podl. z 2014 poz. 3839)
Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie