Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Echo debaty “Podatek 2% dla rolników…” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Echo debaty “Podatek 2% dla rolników…”


Print Friendly, PDF & Email

W piątkowe popołudnie 8 kwietnia 2016 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży miało miejsce szkolenie z zakresu nowych wymagań weterynaryjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej. Zebrała się liczna grupa producentów rolnych, przetwórców i innych osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Szkolenie przeprowadził Emilian Kudyba, lekarz weterynarii. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Podkreślił też ogromne znaczenie higieny w całym procesie oraz istotną rolę człowieka w tym łańcuchu.

Ideą sprzedaży bezpośredniej jest umożliwienie producentom żywności nieprzetworzonej (tj. rolnikom i hodowcom) sprzedaż wyprodukowanej żywności konsumentom końcowym – w stanie pozyskanym lub po minimalnej obróbce. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców.

Wielkość, zakres i obszar produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.09.2015 roku.

Nowe uregulowania prawne dotyczące sprzedaży bezpośredniej obowiązują już od 1.10.2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1703) . Najważniejsze zmiany to: rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej, podwyższenie limitu sprzedaży wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego, wprowadzenie możliwości zmian wielkości sprzedaży bezpośredniej w danym tygodniu, sprzedaż zbiorcza, zniesienie pod pewnymi warunkami ograniczenia obszaru sprzedaży bezpośredniej, tj. podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszów.

Do limitu dostaw zalicza się również sprzedaż poprzez własne sklepy firmowe.

W ramach działalności MLO przewiduje się następujące zmiany: poszerzenie katalogu produktów, zwiększenie limitu dostaw i powiększenie obszaru, na którym może być prowadzona sprzedaż o miasta, stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, zlokalizowane na terenie województw sąsiadujących z województwem, w którym prowadzona jest produkcja.

Rejestracja zakładu powinna być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 434).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z produkcją żywności powinny dokonać zgłoszenie rozpoczęcia, prowadzenia lub zaprzestania swojej działalności do GIJAHRS.

Inicjatywa pana Emiliana Kudyby jest warta podkreślenia i docenienia, ponieważ adresowana jest bezpośrednio do rolników i producentów żywności. Państwowy Inspektorat Weterynarii wyszedł naprzeciw osobom podejmującym taką działalność.

Elżbieta Grunwald