Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dzień z odnawialnymi źródłami energii – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dzień z odnawialnymi źródłami energii


Print Friendly, PDF & Email

Wysokie ceny tradycyjnych źródeł energii i stale rosnąca świadomość ekologiczna sprawiają, że wielu właścicieli domów jednorodzinnych skłania się do korzystania z zasobów naturalnych. Wiele osób staje przed dylematem, czy wybrać panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, czy pompę ciepła? Odpowiedzi na pytania udzielą specjaliści 30 maja podczas „Dnia z odnawialnymi źródłami energii” organizowanego w ramach Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego w  Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Dzień z OZE to doskonała okazja do zapoznania się z korzyściami płynącymi z zastosowania systemów energooszczędnych i wymogami niezbędnymi przy ich instalacji. Firma OPTIMA POLSKA przygotowuje cały blok tematyczny, eksperci udzielą szczegółowych informacji na temat istniejących rozwiązań, kosztów inwestycji i możliwości dofinansowania. Na zainteresowanych czekają liczne pokazy, będzie okazja oglądać pracę instalacji fotowoltaicznej i systemów solarnych. Jako jedni z pierwszych zaprezentujemy na żywo pracę wiertnicy geotermalnej.

Przy okazji Dnia z OZE Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wychodzi z inicjatywą zorganizowania Innowacyjnej Grupy Tematycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zadaniem grupy będzie wspieranie i koordynowanie działań związanych z energetyką obywatelską, zwaną prosumencką. Do współpracy zapraszamy firmy zajmujące się problematyką odnawialnych źródeł energii, uczelnie, rolników i mieszkańców wsi, którzy są zainteresowani instalacją mikroinstalacji OZE. Szczegółowe informacje 86 275 89 19.

30 maja 2015 r. — Dzień z odnawialnymi źródłami energii

Tereny wystawowe i stoisko firmy OPTIMA POLSKA
10.15 Ogniwa fotowoltaiczne, a energetyka obywatelska – pokaz działającej instalacji fotowoltaicznej – mgr inż. Robert Słotwiński, firma OPTIMA POLSKA
10.50 Możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznych – Konrad Piekarski, specjalista ds. funduszy unijnych
11.00 Kolektory słoneczne na naszych domach
– prezentacja największej inwestycji montażu kolektorów słonecznych w województwie podlaskim
– możliwości finansowania instalacji kolektorów słonecznych
mgr inż. Jarosław Danowski, konsultant ds. funduszy unijnych
11.30 Przerwa kawowa
12.00 Pompy ciepła jako alternatywne ogrzewanie w gospodarstwach domowych i obiektach publicznych – mgr inż. Bartosz Bigosiński, Alpha InnoTec
12.45 Możliwości finansowania instalacji pomp ciepła – mgr inż. Konrad Piekarski, specjalista ds. funduszy unijnych
13.00 Odwierty geotermalne do pomp ciepła – pokaz odwiertu geotermalnego wykonywanego za pomocą wiertnicy GRD 4R – mgr inż. Andrzej Wieszołek, Tracto-Technik

Marlena Zaremba