Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dzień Babci i Dziadka – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dzień Babci i Dziadka


Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie „Barwa”, serdecznie zaprasza dzieci wraz z dziadkami na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 roku o godzinie 18.00 w Klubie Osiedlowym Krokus w Dobrzyniówce. W programie przewidziane są występy artystyczne przygotowane przez dzieci, konkursy z nagrodami oraz słodki poczęstunek. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Zdrowo na sportowo” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach swej działalności Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podejmuje współpracę m.in. ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rozwoju terenów wiejskich. Wśród takich organizacji jest Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa”, które powstało w 2007 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji i przekazywanie ich młodszemu pokoleniu. Jednym z zadań jest rozwój rękodzielnictwa ludowego oraz przygotowywanie i promowanie regionalnych potraw z naszego terenu, poprzez udział w jarmarkach, festynach, świętach ludowych itd. Stowarzyszenie zachęca w ten sposób wszystkich mieszkańców: dzieci, młodzież i starsze pokolenia do odtwarzania starych tradycji i obrzędów ludowych.

Barwa organizuje różnego rodzaju spotkania np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Zapusty, Andrzejki, Mikołajki itd. Na działania pozyskuje środki pisząc wnioski konkursowe. Stowarzyszenie promuje nasz region również poprzez występy zespołu folklorystycznego Barwianka. Zespół występował min. na Dożynkach Prezydenckich w Spale, Dożynkach Wojewódzkich i Gminnych, w przeglądzie kolęd w Zabłudowie, Czarnej Białostockiej. Ponadto bierze udział w imprezach lokalnych i powiatowych itd.
„Barwa” nie zapomina również o osobach samotnych, potrzebujących i niepełnosprawnych. W okresie przedświątecznym wolontariusze działający w stowarzyszeniu wręczają im wykonane przez siebie na zajęciach stroiki i upominki.

Stowarzyszenie Barwa to ciekawy przykład aktywności mieszkańców wsi. Możliwość wykorzystania funduszy unijnych przyczynia się do szukania nowych form działalności dla rozwoju lokalnej społeczności.

Magdalena Bagińska