Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Działanie Współpraca szansą na rozwój – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Działanie Współpraca szansą na rozwój


Print Friendly, PDF & Email

 

 

Od dłuższego czasu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianą do rozporządzenia dotyczącego działania M16 ”Współpraca” objętego PROW 2014-2020. Aktualnie w uzgodnieniach jest projekt rozporządzenia dot. poddziałania 16.1 mającego na celu wsparcie rolników zrzeszonych w jakiejkolwiek formie prawnej w celu wspólnej sprzedaży produktów  żywnościowych. Dofinansowanie będą mogli otrzymać rolnicy, którzy wprowadzają własne produkty na rynek z pominięciem pośredników.

Pomoc udzielana będzie w ramach tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ). Warunkiem otrzymania wsparcia będzie utworzenie grupy rolników, która docelowo zajmie się tworzeniem lub rozwojem istniejącego już łańcucha dostaw.

Beneficjenci będą mogli wypromować swoje produkty, sięgnąć po nowe rynki i stać się bardziej konkurencyjni. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dedykuje ten program rolnikom, którzy prowadzą działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej lub planują podjąć taką działalność.

Każdy, kto wytwarza jakiś produkt w swoim gospodarstwie lub chce to robić, powinien podjąć współpracę z kilkoma innymi rolnikami i razem sprzedawać swoje produkty. Gra jest warta świeczki, ponieważ kwota jaka będzie dostępna na jedną grupę operacyjną to 325 tysięcy złotych jeśli grupa zamierza kupić środek transportu lub 280 tysięcy złotych w pozostałych przypadkach.

Co należy zrobić by otrzymać środki:

Potencjalna grupa rolników będzie zawierać między sobą umowę konsorcjum lub inną formę prawną, w której zostaną ustalone warunki współpracy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli:

 • jest realizowana przez grupę minimum 5 rolników;
 • przedsięwzięcie będzie realizowane w nie więcej niż dwóch transzach;
 • złożenie wniosku o płatność pierwszej transzy nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek drugiej transzy – po zakończeniu operacji i spełnieniu warunków przyznania pomocy (nie później niż po 12 miesiącach);
 • w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności będzie prowadzona i aktualizowana strona internetowa;
 • rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości przez okres 5 lat od ostatniej płatności;
 • koszty planowane do poniesienia dotyczą:
  • zakupu lub instalacji wyposażenia,
  • zakupu usług związanych z transportem produktów w związku z realizacją operacji,
  • kosztów ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, nieruchomości,
  • zakupu środków produkcji,
  • kosztów związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej.

Co należy wiedzieć o pomocy:

Jest to pomoc wypłacana w formie ryczałtu.

O przyznaniu pomocy będzie decydować liczba punktów minimum to 18.

Szczegółowa punktacja (kolejności przysługiwania pomocy) będzie znana dopiero, gdy w życie wejdzie rozporządzenie i będzie ogłoszony nabór. Wnioski tym razem trzeba będzie składać nie w Oddziałach Regionalnych, a w centrali ARiMR w Warszawie. Przewidywany termin  naboru wniosków to koniec 2020  roku. Informacje o omówionym wsparciu będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i na fb.

 

Sylwia Sikorska

Zbigniew Sokołowski