Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014 -2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014 -2020


Print Friendly, PDF & Email

Rolników zainteresowanych programami środowiskowymi zapraszamy do udziału w seminarium: „Działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020”organizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Seminarium odbędzie się 16kwietnia 2015 r. w Białymstoku, w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Głównym celem spotkania jest omówienie zasad przystąpienia i realizacji działań: “Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” i “Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020.

PROGRAM 

Godziny zajęć Temat Wykładowca
9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

 
10.00 – 10.10

Otwarcie seminarium

Jerzy Leszczyński
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Grzegorz Mikołajczyk
Dyrektor PODR w Szepietowie

10.10 – 10.30 Zmiany dla beneficjentów realizujących Program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007-2013

Grażyna Biesiadowska-Salomon
ARiMR Warszawa

10.30 – 12.00 Program rolno-środowiskowo-klimatyczny i Rolnictwo ekologiczne (PROW 2014-2020)
12.00 – 12.20

Przerwa kawowa

12.20 – 13.10

Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015

Renata Mantur
Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMRw Warszawie

13.10 – 14.00 Wstępne wyniki kontroli programów rolnośrodowiskowych za 2014 rok, oraz uwagi dotyczące popełnianych błędów we wnioskach o płatności złożonych w 2015 ARiMR OR w Łomży
14.00 Dyskusja