Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Działalność gospodarcza bez rejestracji – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Działalność gospodarcza bez rejestracji


Print Friendly, PDF & Email

Praca na własny rachunek oznacza swobodne gospodarowanie swoim czasem i pieniędzmi. Osoba prowadząca firmę ustala cele, godziny pracy, decyduje o kierunku rozwoju swego biznesu. Z drugiej strony ciąży na niej spora odpowiedzialność związana z dbaniem o powodzenie i sukcesy firmy.

Wiele osób chce spróbować swoich sił w biznesie ale często obawia się porażki. Nowe przepisy dają możliwość prowadzenia niezarejestrowanej działalności, bez potrzeby dopełniania jakichkolwiek formalności w urzędach i w ZUS-ie. Jednak aby móc z tego przywileju skorzystać trzeba spełnić odpowiednie warunki. Przychód z tego rodzaju działalności nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj.1400 zł w 2021roku. Dodatkowo osoba fizyczna, która chce założyć działalność nierejestrowaną, musi wykazać, że w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Nie można skorzystać z preferencji prowadzenia firmy bez rejestracji w przypadku gdy branża wymaga posiadania koncesji lub licencji.

Zabronione jest prowadzenie działalności niezarejestrowanej w formie spółki cywilnej

Osoby, które nie zarejestrowały firmy zwolnione są z obowiązku opłacania składek do ZUS w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód z takiej działalności nie zwalnia z opłacenia podatku dochodowego. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu progu przychodu wyższego od 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia konieczne staje się zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Miasta lub Gminy w terminie 7dni licząc od dnia, w którym przekroczony został limit przychodu .

 

 

Jan Ciecierski