Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dożynki Diecezji Łomżyńskiej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dożynki Diecezji Łomżyńskiej


Print Friendly, PDF & Email

Dożynki Diecezji Łomżyńskiej odbyły się 14 września 2014 roku w Śniadowie. Miały charakter religijny jak i ludowy. Dożynki rozpoczęły się prezentacją wieńców dożynkowych. Wieńce wystawione były na placu przed kościołem p.w. Wniebowzięcia NMP, gdzie komisja oceniała je pod względem artystycznym. Do konkursu na najładniejszy wieniec zgłoszono 97 prac. Pierwsze miejsce zajął wieniec z miejscowości Łosinno (parafia Wola Mystkowska), drugie z parafii Czyżew, a trzecie z miejscowości Goworowo.

Tradycyjne wieńce są plecione z kłosów zbóż, kwiatów, nasion, owoców i warzyw. Zwykle mają kształt wielkiej korony lub koła, kapliczki czy szkaplerza. Dawniej umieszczano w wieńcach żywe koguty, kaczęta lub gąski, aby zapewnić dostatek w gospodarstwie. Odświętnie ubrani żniwiarze nieśli w orszaku wieniec, aby poświęcić go w świątyni. Później wieńce te były przechowywane przez rolników w stodole do nowego siewu, aby poświęcone ziarna wsypać do worków z ziarnem siewnym.

Dożynkom Diecezji Łomżyńskiej przewodniczyli Starosta Wojciech Pruszkowski i Starościna Krystyna Kadłubowska. Uroczystą mszę celebrował biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Podczas Mszy Św. składane były dary z tegorocznych plonów.

Dalsza część uroczystości dożynkowych odbywała się na rynku głównym w Śniadowie. Lokalna społeczność i przybyli goście bawili się podczas koncertu zespołów ludowych z gminy Śniadowo, Kapeli Kurpiowskiej, zespołu “ŁOMŻA” oraz zespołu “SMILLE”. Podczas dożynek pracownicy PZDR Łomża służyli doradztwem rolniczym, odwiedzający stoisko mieli możliwość nabycia „Wiadomości Rolniczych” oraz broszur i ulotek informacyjnych. Dużym też zainteresowaniem cieszyła się wystawa owoców, warzyw oraz snopki z różnych odmian zbóż.

Justyna Baczewska,

Anna Barcicka

1702 01

1702 02

1702 03

1702 04