Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dożynki wśród krasnych pól – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dożynki wśród krasnych pól


Print Friendly, PDF & Email

Pod koniec sierpnia wzdłuż  trasy Suwałki – Sejny na terenie gminy Krasnopol pojawiły się słomiane rzeźby. Niby to nic szczególnego, jednak sprawiły, że na ustach przejeżdżających pojawiał się uśmiech.

 

Figury przedstawiały zwierzęta gospodarskie: krowy, owce, konia, świnie, kury, pawia, pszczoły. Zobaczyć można było postacie gospodarzy, a nawet księdza pasącego swoje owieczki. Użyto zwykłych materiałów, bel, kostek słomy, udekorowano warzywami, owocami i przedmiotami na co dzień używanymi w gospodarstwie. Dekoracje zachwycały swoją prostotą, ale też ukazywały pomysłowość, poczucie humoru i kreatywność ich twórców.

Pomysłodawcą i inicjatorem tworzenia tych ciekawych witaczy był ksiądz proboszcz tutejszej parafii Krzysztof Mulewski. Mieszkańcy uruchomili swoją wyobraźnię, w ten szczególny sposób pokazali swoją gościnność, zdolność do współpracy i wspólnego tworzenia. W ten wyjątkowy sposób Parafia i Gmina Krasnopol zapraszały na Dożynki Diecezjalne.

W sobotę 5 września na nowo wybudowanym stadionie przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu rozpoczęły się uroczystości dożynkowe. Pierwszym punktem było poświęcenie tego obiektu, któremu nadano nazwę –  im. 250-lecia Krasnopola. Starostami dożynek byli Kinga Buziuk i Ireneusz Ferens. O godzinie 11 rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura. Liturgię swoim śpiewem upiększał Chór Ziemi Sejneńskiej pod przewodnictwem Emilii Melon.

Zastępca Dyrektora PODR Szepietowo Tadeusz Markowski wspólnie z kierownikami PZDR Sejny i Suwałki wręczyli biskupowi kosz dziękczynny.

Po mszy dzielono się chlebem z tegorocznych zbiorów i ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Komisja oceniła dekoracje w 7 kategoriach:

Wieniec tradycyjny: I miejsce: wieś Majdan (Parafia Becejły)

Równianka żniwna: I miejsce: wieś Postawelek (Parafia Becejły)

Korona żniwna: I miejsce: Parafia Krasnopol

Wieniec patriotyczny: I miejsce: Parafia Krasnopol

Wieniec dowolny: I miejsce: wieś Aleksandrowo (Parafia Krasnopol)

Wieniec z elementami pobożności maryjnej: Grupa Teatralna Domu Litewskiego w Sejnach

Wieniec z elementami pobożności Eucharystycznej: Parafia Przerośl

Odbyła się również degustacja regionalnych potraw przygotowanych przez lokalną społeczność. Swoje stoiska z przysmakami przygotowały sołectwa okolicznych wsi – Krasnopol, Czarna Buchta, Krasne, Jegłówek, Gremzdel,  Krucieniszki, Buda Ruska, Aleksandrowo, Maćkowa Ruda, Michnowce, Romanowce, Pawłówka, koła gospodyń wiejskich – „Huragan” w Hołnach Wolmera i „Afrodyta” w Krasnopolu, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów-koło w Krasnopolu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu, Urząd Gminy w Krasnopolu. Na dożynkach zaprezentowały się również firmy i instytucje związane z rolnictwem. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Sejnach przygotowały stoisko z materiałami informacyjnymi i wystawę płodów rolnych.

Można było podziwiać występy zespołów ludowych oraz odbyły się mini zawody rolnicze.

Dożynki te zapiszą się w pamięci jako święto bardzo dobrze zorganizowane, pełne gościnności i miłej atmosfery. Szczególne zasługi i podziękowania należą się dla księdza proboszcza Krzysztofa Mulewskiego oraz Wójta Gminy Krasnopol Karola Szrajberta. Było to piękne i udane święto mieszkańców, gości gminy i parafii.

Jan Radzewicz