Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dożynki diecezji łomżyńskiej w Wąsewie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dożynki diecezji łomżyńskiej w Wąsewie


Print Friendly, PDF & Email

Uroczysta msza święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji łomżyńskiej biskupa Janusza Stepnowskiego była zwieńczeniem uroczystości podziękowania Bogu za tegoroczne plony i odpustu ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny umieszczonej w ołtarzu kościoła w Wąsewie.

Przeszło 100 delegacji z wieńcami dożynkowymi, rolnicy z rodzinami i pątnicy którzy co roku zmierzają do Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie brało udział w dożynkach diecezjalnych. Łącznie kilka tysięcy osób przyszło i przyjechało, aby podziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory, modlić się o urodzaj w następnym roku i w intencji rolników oraz osób związanych z rolnictwem. Ksiądz biskup powiedział w homilii  „Rolnik, to człowiek, który najbardziej uczy się pokory, bo sam klimat, ziemia uczy w pewnym sensie pokory i wdzięczności. Ten wymiar religijny widać w każdym wieńcu, który był dziś poświęcony w Wąsewie”.

I właśnie te wieńce były dodatkową ozdobą dożynek, co jest tradycją kultywowaną od kilku pokoleń. Te piękne dzieła sztuki przywiezione  do Wąsewa oceniane były przez komisję, która wybrała najładniejsze w dwóch kategoriach: tradycyjnej, w której najładniejszy wieniec przywieźli wierni z Troszyna i w kategorii wieńców nowoczesnych, którą wygrał wieniec przywieziony przez parafian ze wsi Chojny Młode z parafii Szczepankowo. Ksiądz biskup mówiąc o wieńcach powiedział, że „wymiar religijny widać w każdym wieńcu, który był dziś poświęcony w Wąsewie. W Każdym z wieców przeplata się element chleba i nie jest to tylko chleb powszechny, ale również jest to chleb eucharystyczny. Cała diecezja dziękuję dziś rolnikom za ich pracę, ofiarną pracę oraz za plony ich ciężkiej pracy”. W dowód wdzięczności staropolskim zwyczajem starostowie dożynek wręczyli księdzu biskupowi chleb z tegorocznych zbiorów z przesłaniem „aby nigdy nam go nie zabrakło”.

Tradycyjnie w diecezjalnych uroczystościach brali udział pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, ofiarujący Bogu trud pracy doradczej i dziękujący za opiekę oraz za otrzymane dary i łaski.

Po uroczystościach kościelnych Wójt Gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk zaprosił uczestników  na posiłek i część artystyczną podczas której wręczono nagrody za najładniejsze wieńce dożynkowe. Ten wspólnie spędzony czas umilała swoim występem kapela ludowa.

Henryk Śledziewski