Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dożynki diecezjalne w Kolnie symbolem zakończenia żniw – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dożynki diecezjalne w Kolnie symbolem zakończenia żniw


Print Friendly, PDF & Email

Tegoroczne dożynki diecezji łomżyńskiej odbyły się 10 września w Kolnie. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem do świątyni delegacji z wieńcami. Mszę świętą w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata celebrował biskup Janusz Stepnowski. W trakcie liturgii nastąpiło symboliczne przekazanie chleba dożynkowego. Po modlitwie, uroczystą procesją wierni przeszli pod scenę, na której odbywały się dalsze obchody.

 

IMG 2248

W dożynkach diecezjalnych uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski oraz posłowie i samorządowcy. Gospodarz miasta, Burmistrz Kolna – Andrzej Duda przywitał gości, następnie przytoczył słowa Jana Pawła II: „Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”. Następnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywitał gości i poruszył kwestie problemów dotyczących rolnictwa i jego przyszłości. Tematy dotyczyły stabilizacji życia mieszkańców wsi oraz programu „Pozarolnicze miejsca pracy”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podziękował i pogratulował rolnikom pięknych wieńców i zaangażowania w ich przygotowanie. Przekazał również wszystkim zgromadzonym pozdrowienia od Premier Beaty Szydło i Prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

IMG 2454

Głos zabrała również posłanka Bernadeta Krynicka, wypowiadając się w kwestii trudu polskiego rolnika: „…chleb to nie tylko pokarm, ale jest również symbolem życia, pojednania i zgody…”. Przemówiła do rolników cytując słowa Wincentego Witosa: „W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga…”

IMG 2470

W dalszej części uroczystości rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W kategorii wieńców tradycyjnych pierwsze miejsce otrzymał wieniec z parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, drugie miejsce przyznano mieszkańcom z Czerwonego, a trzecie miejsce mieszkańcom Wizny. W kategorii wieńców nowoczesnych pierwsze miejsce zajęła parafia pw. Św. Izydora w Drążdżewie, drugie miejsce parafia katedralna w Łomży, trzecie miejsce komisja przyznała parafii pw. Św. Stanisława Kostki z Zalasu. Podczas dożynek najlepsi rolnicy zostali odznaczeni medalem „Zasłużony dla Rolnictwa”. Medale wręczone były przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela. Wyróżnieni otrzymali również medale okolicznościowe, upamiętniające 25-lecie KRUS. Wręczał je Prezes KRUS w Warszawie Adam Wojciech Seksciński.

IMG 2529

W przygotowanie ceremonii dziękczynnej zaangażowanych było wiele instytucji, koła gospodyń oraz rolnicy. Tradycja dziękczynna za plony skupiła setki osób. Po części oficjalnej uczestnikom obchodów zaprezentowały się zespoły ludowe: ”Czerwieniacy” i „Kolneńskie dziewczyny”, oraz zespół Bosman. Na publiczność czekało mnóstwo atrakcji, a na stoiskach wystawienniczych można było skosztować domowego jadła. Dożynkom towarzyszyły liczne zabawy i konkursy. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie reprezentowany był przez pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego z Kolna. Przygotowali oni wystawę płodów rolnych, konkurs wiedzy o rolnictwie, doradcy zaś służyli fachową poradą.

IMG 2396

IMG 2257

IMG 2524

IMG 2431

IMG 2422

IMG 2168

IMG 2169

IMG 2308

IMG 2346

IMG 2328

IMG 2371

IMG 2372

IMG 2373

IMG 2374

IMG 2491

IMG 2494

IMG 2270

 

Mirosława Ramatowska, Sylwia Sikorska

fot: S. Sikorska