Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Doradcy z Centrum Doradztwa Rolniczego na Litwie i Łotwie z wizytą w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Doradcy z Centrum Doradztwa Rolniczego na Litwie i Łotwie z wizytą w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Możliwości wspólnego pozyskiwania środków z programów transgranicznych były głównym celem spotkania w dniach 1-2 lutego br. delegacji z Litewskiego Centrum Doradztwa Rolniczego w Akademiji (Litwa), Łotewskiego Centrum Doradztwa Rolniczego i Szkoleń w Ozelnikach (Łotwa) i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W dwudniowych obradach przeanalizowano obszary wspólnych zainteresowań takie jak rozwój turystyki wiejskiej w oparciu o produkt tradycyjny, popularyzacja małego przetwórstwa, wdrażanie zintegrowanej produkcji roślin, wzajemne uczestnictwo w przedsięwzięciach wystawienniczo – targowych, promocja produktów rolniczych.

del 1

DSC00679

Oceniono szanse i możliwości aplikowania do programów transgranicznych np. Interreg V-A Litwa – Polska, Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz krajowych programów finansujących edukację i transfer wiedzy, czy programów wspierających promocję żywności. Właśnie o funduszach wspierających promocję żywność na polskim rynku mówiła w swoim wystąpieniu uczestnicząca w drugim dniu obrad Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku – Jadwiga Zabielska

DSC00667

DSC00680

Zespołom z poszczególnych Ośrodków przewodniczyli dyrektorzy: Martins Cimermanis (Łotewskie Centrum Doradztwa Rolniczego i Szkoleń), Edvaras Makelis (Litewskie Centrum Doradztwa Rolniczego), Adam Niebrzydowski (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Uczestnikami rozmów byli także zastępcy dyrektorów( Asta Sakickiene i Rimtautas Petraitis z Litwy, Kaspars Zurins z Łotwy, Mariusz Cylwik i Tadeusz Markowski z Podlaskiego ODR) oraz główni specjaliści z poszczególnych branż Centrum na Litwie i PODR w Szepietowie.

W podsumowaniu poszczególni przewodniczący wyrazili zadowolenie z możliwości spotkania się i wymiany uwag i doświadczeń, oraz zdeklarowali szczegółowe rozpatrzenie zgłoszonych pomysłów, oraz dalszego podtrzymywania wzajemnych kontaktów.

 

Ryszard Żochowski

PODR Szepietowo

Zdjęcia: A. Zawistowska