Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wiosenna pielęgnacja trawnika i krzewów ozdobnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wiosenna pielęgnacja trawnika i krzewów ozdobnych


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W okresie wczesnej wiosny niezbędne jest wykonanie wielu prac pielęgnacyjnych w ogrodzie. Często podstawę zagospodarowania stanowi trawnik z wieloma gatunkami krzewów iglastych i liściastych. Wiosenne prace na trawniku rozpoczynamy od wygrabienia liści i innych obumarłych części roślin, gdy grunt obeschnie z nadmiaru wody. Niszczymy także kretowiska, jeśli takie występują w ogrodzie. Wskazanym byłoby również przeprowadzenie wertykulacji trawnika. W czasie tego zabiegu napowietrzamy trawnik, w wyniku, czego trawa jest pobudzana do intensywnego wzrostu i darń przybiera ładniejszy wygląd.

Wczesną wiosną dobrze jest wykonać podsiew trawnika, bowiem często po okresie zimowym powstają na nim wyłysiałe placyki. Jest to efekt występującej pleśni śniegowej, która jest wynikiem procesów chorobotwórczych zachodzących pod skorupą śniegu. Najlepiej jest w tym celu zastosować mieszankę regeneracyjną w ilości 25 g/m2 lub tę samą trawę, która była stosowana przy zakładaniu trawnika. Niezbędnym zabiegiem jest także nawożenie. W okresie wiosennym wysiewamy następujące dawki nawozu na 1 ar: ok. 0,5 kg saletry amonowej, 0,5-0,7 kg superfosfatu i ok. 0,8-1,5 saletry potasowej lub siarczanu potasu. Jeśli występują dłuższe okresy suszy trawnik należy podlewać.

Krzewy ozdobne wymagają szczególnej pielęgnacji w okresie wczesnej wiosny. Niezbędnym zabiegiem jest ich cięcie. W pierwszej kolejności wycinamy wszystkie uszkodzone, chore, bądź przemarznięte pędy. Cięcie pobudzające kwitnienie wykonujemy głównie na krzewach kwitnących. Wczesną wiosną tniemy te, które zakwitną w nieco późniejszym okresie, a więc tawuły karłowe, hortensje, pięciorniki, budleje. Przycinamy je tak, aby pozostawić silne i zdrowe pędy o długości około 30 cm. Specjalnego cięcia wymagają powojniki. Odmiany wielkokwiatowe, kwitnące w maju i czerwcu przycinamy wczesną wiosną na wys. 100-150 cm, natomiast powojniki zakwitające później, tniemy silniej tj. na wysokość 30-50 cm.

Krzewy ozdobne zakwitające wcześnie wiosną, takie jak: forsycja, migdałek, tawuły wczesne, berberys, żylistek, tamaryszek drobnokwiatowy, jaśminowiec tniemy w nieco późniejszym okresie tj. po przekwitnięciu. Skracamy wówczas pędy o ok. połowę ich długości.

Nie zapominamy o wykonaniu wiosennego cięcia żywopłotu. Przycinamy go przed ruszeniem wegetacji pozostawiając zeszłoroczne ostatnie przyrosty o długości 5 cm. Niekiedy zdarza się, że żywopłot jest już starszy i nieco ogołocony od dołu. Wówczas trzeba przeprowadzić bardziej radykalne ciecie, aby go odmłodzić. W tym celu przycinamy go na 1/3 jego dotychczasowej wysokości. Również przed ruszeniem wegetacji tniemy żywopłoty formowane z roślin iglastych. Zabieg ten wykonujemy wówczas, kiedy minie już obawa występowania wiosennych przymrozków.

Koniecznie wiosną należy przyciąć róże. Po rozrzuceniu kopczyków, którymi były rośliny zabezpieczone na zimę, róże wielkokwiatowe tniemy pozostawiając 2-4 oczka na silnym pędzie, a rabatowe tniemy słabiej, pozostawiając 4-6 oczek. Jeśli zdarzy się, że pędy róż w większości przemarzły, wówczas tniemy je aż po zdrową tkankę. Po wykonaniu każdego cięcia krzewów, obcięte gałęzie starannie zbieramy i palimy, bądź wynosimy na kompost.

Niezbędnym zabiegiem jest także nawożenie krzewów. Szczególnie jest to wskazane dla krzewów kwitnących, a rosnących na niezbyt zasobnych glebach. W tym celu można wokół krzewu rozrzucić przefermentowany obornik i płytko przekopać lub podlać krzewy rozcieńczoną 3-5–krotnie gnojowicą, wylewając około pół wiadra tego roztworu pod dorosły krzew. Można także zastosować nawozy wieloskładnikowe jak np. Azofoskę w dawce 250 g pod krzew.

Okres wczesnej wiosny jest niekiedy bardzo niesprzyjający dla krzewów iglastych, szczególnie wówczas, gdy brak jest opadów. Coraz silniej operujące słońce zwiększa parowanie z liści. W związku z tym, gdy gleba tylko rozmarznie należy je podlać. Jest to szczególnie ważne w latach z małą ilością opadów w ciągu zimy. Przed tym zabiegiem dobrze jest spulchnić glebę wokół krzewu dla lepszego wsiąkania wody. Należy także zastosować nawożenie specjalistycznymi nawozami do iglaków. Oprócz tych zabiegów warto także wykonać ściółkowanie gleby, bowiem ściółka zatrzymuje wilgoć, osłania przed silnym nagrzewaniem, chroni przed rozwojem chwastów. W tym celu usuwamy dokładnie wokół krzewu trawę lub inną roślinność i rozsypujemy korę.

Prawidłowo pielęgnowany trawnik jak i krzewy ozdobne odwdzięczą się nam pięknym wzrostem i wyglądem w sezonie wegetacyjnym.

Irena Kaus