Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Seminarium „Zasady estetycznego zagospodarowania wsi i zagród wiejskich” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Seminarium „Zasady estetycznego zagospodarowania wsi i zagród wiejskich”


Print Friendly, PDF & Email

21 kwietnia podczas pierwszego dnia Wiosennych Targów Ogrodniczych i Targów Pszczelarskich odbyło się seminarium poświecone zasadom estetycznego zagospodarowania wsi i zagród wiejskich, realizowane w ramach konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś” przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Seminarium uroczyście rozpoczęli Mieczysław Kazimierz Baszko wicemarszałek województwa podlaskiego oraz Jan Zalewski dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zasady harmonijnego kształtowania krajobrazu w ciekawy i przystępny sposób przedstawiła dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Na wykład licznie przybyli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz mieszkańcy miejscowości biorących udział w konkursie. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z ogólnymi zasadami prawidłowego zagospodarowania terenów zieleni w przydomowym ogrodzie, oraz jak pozytywnie wpłynąć na krajobraz całej miejscowości. W drugiej części wykładu zostały poruszone problemy poszczególnych wsi. Na podstawie wcześniej dostarczonych zdjęć, zostały wskazane błędne działania oraz korzystne rozwiązania, które pomogą wprowadzić ład i estetyczny wygląd.

Po skończonym seminarium wszyscy uczestnicy udali się na degustacje produktu regionalnego i tradycyjnego, w czasie którego wciąż dyskutowano na tematy dotyczące problematyki poruszonej w trakcie wykładu.

Wykaz wsi, które zgłosiły swój udział w konkursie: “Piękna i estetyczna podlaska wieś”

DSC_3529 DSC_3560

DSC_3535 DSC_3524

DSC_3724 DSC_3725

Agnieszka Wołosz

poziom

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. 

Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.