Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Obchody Dnia Kobiet w Gminie Sokoły – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Obchody Dnia Kobiet w Gminie Sokoły


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa informuje, że w dniu 8 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach, wzorem poprzednich, lat zorganizowano uroczyste obchody Dnia Kobiet. W jego organizację aktywnie włączyła się Pani Maria Kamińska, specjalistka z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

1

Zgromadzone panie przywitał dyrektor GOK Lech Mazurek. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Sokoły dr inż. Józef Zajkowski. Panowie złożyli przybyłym serdeczne życzenia.

Pani Marta Chruściel, koordynator projektu „Lepsza przyszłość” przedstawiła propozycje swojej fundacji dla osób chcących odejść z rolnictwa. Wojciech Maleszko z Urzędu Gminy Sokoły wygłosił prelekcję „z Internetem za pan brat”, a także zapoznał panie z nowopowstałą stroną internetową gminy Sokoły: www.sokoly.pl. Następnie pani Małgorzata Grabowska, kierownik Biblioteki Publicznej w Sokołach, zaprosiła wszystkich zgromadzonych na akcję „Tydzień z Internetem”, która zostanie przeprowadzona w dniach 27 – 30 marca 2012 roku.

Kolejnym punktem programu była prezentacja posesji i zagród nagrodzonych w konkursie „Najpiękniejsza posesja/zagroda w gminie Sokoły”, którą poprowadziła pani Maria Kamińska, specjalistka Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach przedstawiła prezentację na temat profilaktyki jelita grubego w ramach ogólnopolskiej akcji „Mam haka na raka”.

Podczas spotkania można było obejrzeć wystawę fotograficzną „Krajobraz obiektywem tkany” autorstwa Piotra Juchy z Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek.

Część artystyczną zapewniła „Biesiada Sokolska” z Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach pod kierunkiem Lecha Mazurka. Zespół zaprezentował program „Powróćmy jak za dawnych lat” z przebojami z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Scenografia i stroje występujących oddawały wiernie charakter epoki. Na życzenie publiczności wspólnie zaśpiewano „Hej sokoły”.

 

6

3

Monika Żukowicz

Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach