21 kwietnia podczas pierwszego dnia Wiosennych Targów Ogrodniczych i Targów Pszczelarskich odbyło się seminarium poświecone zasadom estetycznego zagospodarowania wsi i zagród wiejskich, realizowane w ramach konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś” przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Seminarium uroczyście rozpoczęli Mieczysław Kazimierz Baszko wicemarszałek województwa podlaskiego oraz Jan Zalewski dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zasady harmonijnego kształtowania krajobrazu w ciekawy i przystępny sposób przedstawiła dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Na wykład licznie przybyli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz mieszkańcy miejscowości biorących udział w konkursie. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z ogólnymi zasadami prawidłowego zagospodarowania terenów zieleni w przydomowym ogrodzie, oraz jak pozytywnie wpłynąć na krajobraz całej miejscowości. W drugiej części wykładu zostały poruszone problemy poszczególnych wsi. Na podstawie wcześniej dostarczonych zdjęć, zostały wskazane błędne działania oraz korzystne rozwiązania, które pomogą wprowadzić ład i estetyczny wygląd.

Po skończonym seminarium wszyscy uczestnicy udali się na degustacje produktu regionalnego i tradycyjnego, w czasie którego wciąż dyskutowano na tematy dotyczące problematyki poruszonej w trakcie wykładu.

Wykaz wsi, które zgłosiły swój udział w konkursie: "Piękna i estetyczna podlaska wieś"

DSC_3529 DSC_3560

DSC_3535 DSC_3524

DSC_3724 DSC_3725

Agnieszka Wołosz

poziom

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. 
Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie