Zagrody edukacyjne

Dzięki prezentacji kilku ćwiczeń, w których udział wzięli wszyscy słuchacze, zapoznali się oni praktycznie jak można pobudzić kreatywność i sprawić, aby zajęcia w zagrodzie edukacyjnej były ciekawe i niepowtarzalne.
W województwie podlaskim działa 7 takich gospodarstw, a właścicielką jednego z nich jest Wioletta Kamińska z zagrody „Miodoborze”, która podczas seminarium, podzieliła się doświadczeniami, opowiedziała o prowadzonych zajęciach w gospodarstwie i opowiedziała o realizacji krótkiego filmu, który wyemitowano w TVP.

Wioski tematyczne

Dodatkowym źródłem dochodu w gospodarstwach rolnych może być również włączenie się w nurt zakładania i prowadzenia wiosek tematycznych. Z całą ideą, uwarunkowaniami organizacyjno-prawnymi i dobrymi przykładami takich przedsięwzięć zapoznał słuchaczy Tomasz Śnieciński z PODR w Szepietowie.
Seminarium zrealizowane i sfinansowane zostało przez PODR w Szepietowie w ramach statutowych działań.

 

Joanna Czarkowska

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie