Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szlaki kulturowe bez granic – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szlaki kulturowe bez granic


Print Friendly, PDF & Email

Fundusze europejskie stwarzają możliwości rozwoju małych ojczyzn na terytorium danego państwa. Wiele podmiotów i osób korzysta z takej szansy.

Są też jednak w Unii Europejskiej programy, w których, dzięki zawiązaniu partnerstwa międzynarodowego, można realizować swoje pomysły we wszystkich krajach należących do takiego partnerstwa. Do tego typu programów należy program INTERREG V-A Lietuva-Polska.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wychodząc naprzeciw problemom i potrzebom mieszkańców Podlasia, pokusił się o podjęcie współpracy międzynarodowej z regionalnymi i litewskim partnerem w celu złożenia wspólnego projektu. Parterami tymi byli: Stowarzyszenie Podlaskie Smaki, Gmina Puńsk oraz szkoła z Leipalingis na Litwie.

Ideą przewodnią partnerów było utworzenie międzynarodowego szlaku kulinarno-kulturowego polsko-litewskiego.

Do  mającego powstać w myśl założeń projektowych Szlaku, mieli należeć producenci produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podmioty i instytucje działające w sferze produktów żywnościowych i,szerzej, dziedzictwa kulinarnego z Podlasia i Litwy.

Projekt ten pod tytułem “Szlaki kulturowe bez granic” został pozytywnie oceniony przez Wspólny Komitet Monitorujący.

Po etapie finalizacji formalności związanych z oceną projektu, planowana realizacja ma ruszyć w roku 2018. Projekt będzie trwać rok. Dzięki realizacji projektu, obok powstałego Szlaku, mającego pełnić funkcje promocyjno-informacyjne, zaplanowano powstanie szeregu innych rezultatów. Wielofunkcyjna strona internetowa, przewodniki kilkujęzyczne po Szlaku, imprezy wystawiennicze i edukacyjne to tylko niektóre z przyszłych efektów projektu.

Będziemy na bieżąco informować  państwa o postępach w realizacji tego projektu.

 

Tomasz Śnieciński