Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Spotkania w gospodarstwie agroturystycznym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Spotkania w gospodarstwie agroturystycznym


Print Friendly, PDF & Email

Gospodarstwa agroturystyczne, to nie tylko miejsca gdzie można przenocować i zjeść regionalny posiłek. Wiele z nich oferuje dodatkowe, niepowtarzalne atrakcje. Właściciele jednego z takich gospodarstw, Elżbieta i Jan Nadolni pasjonują się historią miejsca, w którym znajduje się ich kwatera. „Carski Trakt” leży przy historycznym szlaku komunikacyjnym, który powstał na przełomie XIX i XX wieku w celu połączenia carskich twierdz: Łomża, Osowiec i Grodno. Z kolei bliskość Wizny i jeszcze żywa pamięć o jej obronie podczas II wojny światowej była impulsem do powstania prywatnej izby historycznej w gospodarstwie. Gospodarze zgromadzili wiele ciekawych pamiątek po tamtych czasach i systematycznie uzupełniają swoje zbiory. Izba historyczna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gości gospodarstwa. Sami właściciele starają się, aby była ona „żywym świadkiem historii” i na jej bazie organizują corocznie ciekawe spotkania. Są to wieczory z filmem przyrodniczym i historią.
W tym roku gospodarstwo gościło Pana Tadeusza Kułakowskiego, który jako 12 letni chłopiec w kwietniu 1940 roku został deportowany z matką i siostrą do Kazachstanu. Pamięta doskonale, że transport zesłańców odbywał się w nieludzkich warunkach a podróż w bydlęcych wagonach trwała miesiąc i już następnego dnia wszyscy zostali zagnani do ciężkiej praca w rolnictwie i ogrodnictwie, za którą otrzymywali jedynie porcję chleba i zupy. Ojciec pana Kułakowskiego, jako porucznik Wojska Polskiego brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej, gdzie trafił do sowieckiej niewoli i został rozstrzelany. Obecnie Pan Tadeusz mieszka na stałe w Warszawie, a swoje, jakże tragiczne wspomnienia opisał w książce „Kazachstańskie tulipany”. W spotkaniu zorganizowanym przez Państwa Nadolnych z okazji Święta Niepodległości wzięło udział około 50 osób, głównie zaprzyjaźnieni turyści, sąsiedzi, przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, którzy prezentowali ciekawe filmy przyrodnicze.
Coroczne spotkania w gospodarstwie „Carski Trakt” są wartym do rozpowszechnienia przykładem podtrzymywania dobrych kontaktów z turystami i sąsiadami, urozmaicenia oferty i wydłużenia sezonu.

Elżbieta Grunwald