Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Program INTERREG V-A Lietuva-Polska – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Program INTERREG V-A Lietuva-Polska


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wychodząc naprzeciw problemom i potrzebom mieszkańców Podlasia, pokusił się o podjęcie współpracy międzynarodowej z regionalnymi i litewskim partnerem w celu złożenia wspólnego projektu. Parterami tymi są: Stowarzyszenie Podlaskie Smaki, Gmina Puńsk oraz szkoła z Leipalingis na Litwie.

W ramach programu INTERREG V-A Lietuva-Polska realizowany jest projekt Cultural routes without borders/Szlaki kulturowe bez granic.

Utrwalenie tożsamości lokalnej, kształtowanie rozpoznawalności regionu, przyciąganie turystów to tylko niektóre z walorów produktów tradycyjnych i regionalnych. Należy dołożyć należytych starań do ich promowania, nie tylko na Litwie, ale i w Polsce – stąd też wynikła idea powołania do życia kulturowego szlaku pogranicza. Powstanie on w oparciu o regionalne, tradycyjne potrawy kulinarne charakterystyczne dla partnerów z Polski i Litwy.

Regionalne kulinaria są silnym magnesem dla turystów zainteresowanych potrawami niespotykanymi już w innych częściach Europy. W naszej części ciągle żywe są tradycje kulinarne przekazywane w rodzinach od wielu pokoleń. Zorganizowanie tego typu wspólnej oferty turystycznej zwiększa szansę na promocję i rozwój transgranicznych regionów. Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy, doświadczenie oraz oddziaływanie na regiony, aby utworzyć Szlak, zaktywizować jego członków, aby mogli sprawnie funkcjonować, wypromować produkty. Uzgodnione przez czterech partnerów działania przyczynią się do osiągnięcia celów projektu czyli stworzenia transgranicznego szlaku turystycznego opartego o regionalne kulinaria.

Oprócz działań obowiązkowych, zaplanowaliśmy: Forum Kontaktowe (inauguracja), 2 twinningowe (bliźniacze) wystawy i 2 twinningowe szkolenia w obu krajach (seminarium nt. produkcji ekologicznej oraz warsztaty nt. przetwórstwa rolno-spożywczego w mini skali, publikację ilustrującą produkty Szlaku oraz stronę internetową z aplikacją mobilną (promocja, komunikacja, informowanie). Uczestnikami projektu będą producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele, samorząd pogranicza polsko-litewskiego – członkowie Szlaku.

Zredagowała Anna Kostro