Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dofinansowanie kosztów utylizacji 2017 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dofinansowanie kosztów utylizacji 2017


Print Friendly, PDF & Email

Podmioty utylizacyjne współpracujące z ARiMR w zakresie usług zbioru transportu i unieszkodliwniania padłych zwierząt gospodarskich w województwie podlaskim od 1 stycznia 2017 r. to: PP-H HETMAN Sp. z o.o., EKO-STOK Sp. z o.o, STANS Sp. z o.o. Sp. k., PPP BACUTIL Sp. J., SARIA POLSKA Sp. z o.o., ENERGOUTIL Sp. z o.o, STRUGA SA.

Z dofinansowanie do usług utylizacyjnych padłych zwierząt godpodarskich może skorzystać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Obejmuje koszty zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Zasady dofinansowania do kosztów utylizacji w tym roku nie uległy zmianie. Jednak przypomnę, że ARiMR pokryje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, jak również pokryje  koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia. Są to grupy zwierząt, które podlegają badaniom w kierunku TSE.

Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku dofinansowaniem zostanie objętych do 75% kosztów poniesionych przez rolnika. Należy pamiętać, że dofinansowanie nie obejmuje kwoty podatku Vat w przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT.

Numery telefonów firm utylizacyjnych, realizujacych usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR, obowiazujące od dnia 1 stycznia 2017 roku.:

PP-H HETMAN Sp. z o.o. tel. 56 683 25 62, 56 683 25 62

EKO-STOK Sp. z o.o. tel. 86 270 11 47, 86 271 04 91

STANS Sp. z o.o. Sp. k. tel. 29 717 50 31, 29 717 50 31

PPP BACUTIL Sp. J. tel. 81 882 47 27, 81 882 47 27

SARIA POLSKA Sp. z o.o. tel. 12 387 30 65, 12 387 30 64

ENERGOUTIL Sp. z o.o. tel. 87 620 38 58, 87 620 38 58

STRUGA SA tel. 52 351 10 39, 52 351 25 24

Marek Gozdur

PZDR Wysokie Mazowieckie

Źródło:

www.arimr.gov.pl