Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobry rok w rolnictwie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobry rok w rolnictwie


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 16 lutego 2017 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z Krzysztofem Jurgielem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania było podsumowanie działań minionego roku oraz plany na przyszłe lata.

Podczas swojego wystąpienia Minister pochwalił się osiągnięciami dokonanymi po przejęciu resortu rolnictwa, a tych dokonań było wiele. Do najważniejszych można zaliczyć wsparcie rolników, które realizowane będzie w ramach dwóch pakietów. Jeden z nich to tzw. Pakiet Hogana – 22 mln euro przeznaczone na działania związane z afrykańskim pomorem świń, poszkodowani rolnicy będą mogli z niego już wkrótce skorzystać. Z kolejnego pakietu tzw. unijnego mają zostać pokryte różnice cenowe w okresie sierpień – listopad ubiegłego roku, niestety Komisja Europejska ma głosować nad tym pakietem dopiero na początku marca.

jurg

 

W resorcie przygotowano ok. 170 rozporządzeń oraz 31 ustaw służących rozwojowi produkcji rolnej, poprawie konkurencyjności naszego rolnictwa i stabilizacji dochodów. W wyniku wielostronnych starań udało się otworzyć 27 nowych rynków zbytu w świecie, gdzie można eksportować polską żywność.

W ramach wzmocnienia polskiego rolnictwa przemyślana strategia rozwoju na przyszłe lata ma doprowadzić do łatwiejszego dostępu dla rolników do doradztwa. Krzysztof Jurgiel zapowiedział wzmożone działania w ramach doradztwa rolniczego. Resort przejął w ubiegłym roku nadzór nad ośrodkami doradztwa rolniczego. Teraz ma opracować konkretny plan ich funkcjonowania. — Do tej pory minister nie miał wpływu na realizowanie zadań przez ośrodki doradztwa rolniczego. Teraz będzie to bezpośredni instrument oddziaływania na szkolenia, oświatę i dokształcanie rolników — zaznaczył minister.

jurg1

 

W planach ministerstwa jest również połączenie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z szeroką gamą obowiązków i kompetencji, m.in. z zakresu gospodarki ziemią Skarbu Państwa, nadzoru nad spółkami strategicznymi, interwencji na rynkach rolnych czy prac obejmujących rozwój obszarów rolnych, urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Celem tego połączenia jest optymalizacja działań tych instytucji.

Anna Kostro

PODR Szepietowo