Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobre praktyki w dystrybucji żywności wysokiej jakości – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobre praktyki w dystrybucji żywności wysokiej jakości


Print Friendly, PDF & Email

Konsument wie co i od kogo kupuje, otrzymuje świeży towar prosto ze wsi. My (rolnicy) dostajemy sprawiedliwą zapłatę za nasz produkt – tak wyjaśniał motyw swojego funkcjonowania Jan Czaja, prezes Stowarzyszenia „Grupa Odrolnika” na spotkaniu z podlaskimi rolnikami ekologicznymi, 25 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Celem spotkania było przedstawienie przykładów tzw. „krótkich łańcuchów żywnościowych”, czyli dostarczanie żywności najwyższej jakości bezpośrednio od producenta do konsumenta. Swoje doświadczenia przedstawili rolnicy z województwa małopolskiego, członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Grupa Odrolnika” prezes Jan Czaja i wiceprezes Barbara Zych. Ich pomysł to dostarczanie określonej ilości warzyw i owoców w postaci „Paczki od rolnika”. 
Nowatorskie w ich pomyśle jest utworzenie „partnerstwa” między grupą konsumentów a grupą rolników. Razem decydują o możliwych sposobach produkcji, asortymencie, terminach i częstotliwości dostaw, po jakiej cenie nabywane będą produkty i w jakich ilościach. Regularnie spotykają się, aby ustalić zamówienia i dostawy, porozmawiać o charakterze swego partnerstwa i rozwiązać ewentualne problemy. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Jan Czaja projekt „Odrolnika” realizowany jest przez samych rolników. Konsument kupuje prosto od konkretnego, znajomego rolnika, członka wspólnego stowarzyszenia. Cena stanowi w stu procentach kwotę, jaką otrzymuje rolnik i jest pozbawiona narzutów pośredników, podatków i innych dodatkowych opłat ponoszonych przez komercyjny handel.
Jak radzą sobie z dostarczaniem wysokiej jakości żywności we Włoszech i Francji – przedstawiła Małgorzata Ignatowicz z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr omawiając: ideę „kilometr zero”, dystrybucję produktów żywnościowych w miejscu ich wytworzenia, a jeżeli już transport, to na odległość nie większą niż 70 km. 
Dotychczas funkcjonujące sposoby sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw ekologicznych w województwie podlaskim przedstawiła Małgorzata Wróblewska – główny specjalista ds. rolnictwa ekologicznego w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Czy w warunkach województwa podlaskiego możliwe jest zorganizowanie sprzedaży bezpośredniej na wzór „Paczki od rolnika”? Pomysł podobał się Ewie Kulikowskiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojciechowi Kasjanowiczowi – Dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, którzy uczestniczyli w spotkaniu i zadeklarowali swoją pomoc, zwłaszcza w dziedzinie promocji. 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zatrudniający doradców we wszystkich powiatach naszego województwa, może być ogniwem łączącym producentów i konsumentów zdrowej żywności – stwierdził uczestniczący w spotkaniu Mariusz Cylwik zastępca Dyrektora PODR. 
Pomysł prezentowany przez prezesa Czaję wzbudził zainteresowanie i przychylność lokalnych mediów. 
Uczestniczący w spotkaniu rolnicy byli bardziej ostrożni w wyrażaniu swoich opinii. Potencjalny rynek tzw. zdrowej żywności jest duży, ale niezorganizowany i każdy szuka możliwości zbytu na własną rękę. 
Proponowane partnerstwa rolnicy-konsumenci, jak i wszelkie działania grupowe w naszym województwie budzą pewne nadzieje, ale i obawy. Pozytywne przykłady i rozmowy z tymi którzy zorganizowali sobie lokalne rynki zbytu, mogą pomóc w podjęciu decyzji.

Bożena Pruszyńska
Ryszard Żochowski