Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobre praktyki po belgijsku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobre praktyki po belgijsku


Print Friendly, PDF & Email

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie realizuje operację pt. „Dobre praktyki po belgijsku” w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2018–2019.

W operacji biorą udział dodatkowi partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, ułatwiająca wypracowanie rozwiązań potrzebnych do rozwoju wsi i rolnictwa

Grupą docelową operacji są doradcy i rolnicy z obszaru 4 województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego – w przypadku 2 wizyt studyjnych (50 osób) oraz doradcy i rolnicy z 5 województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego – w przypadku konferencji (77 osób). W obu formach szkoleniowych wezmą udział grupy zawodowe, które bezpośrednio wpływają na zrównoważony wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Planowane formy realizacji operacji: wizyta studyjna, konferencja

Planowane wyniki operacji/efekty:

 • 2 wizyty zagraniczne – 5 dniowe;
 • 50 uczestników wizyt studyjnych, którzy poznają dobre praktyki;
 • 4 informacje zapowiadające realizacje wizyt i 4 artykuły w miesięcznikach i na stronach internetowych ODR– relacje z wizyty;
 • 1 konferencja – 2 dniowa;
 • 77 uczestników konferencji, którzy zostaną przeszkoleni;
 • 1 podsumowanie wyjazdu na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

Długookresowe efekty operacji:

 • Wzrost kompetencji doradców i rolników w zakresie zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat: krótkich łańcuchów dostaw, jakości żywności, sposobów wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego do rozwoju obszarów wiejskich, rozwój obszaru w oparciu o biogaz, rozwój lokalnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem platform internetowych, małego przetwórstwa, współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich;
 • Popularyzacja belgijskich dobrych praktyk przez uczestników wizyt;
 • Implementacja/kreatywne naśladownictwo oglądanych projektów na obszarach wiejskich;
 • Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów rolno-spożywczych;
 • Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału endogenicznego obszarów wiejskich;
 • Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania (ograniczanie wykluczenia społecznego);
 • Wzrost zainteresowania dobrymi praktykami i transferem wiedzy.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich