Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobiegł końca Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobiegł końca Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Dzień Kukurydzy stał się już stałym punktem imprez targowo-wystawienniczych PODR. W niedzielę 10 września na polach doświadczalnych PODR Szepietowo rolnicy, firmy rolnicze i naukowcy spotkali się, aby wymienić swe doświadczenia na temat uprawy i przetwarzania kukurydzy. Rokrocznie impreza ta zyskuje coraz szersze grono wystawców jak i zwiedzających, co świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu spotkania tematyczne. Swoją obecnością imprezę zaszczycił Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wraz z Dyrektorem PODR Adamem Niebrzydowskim i prof. Tadeuszem Michalskim Prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy dokonał uroczystego otwarcia wystawy.

 DSC0983

DSC07038

 DSC1005

Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy zwiedzający mogli zapoznać się z 134 rodzajami tej rośliny z 23 firm nasiennych. W kolekcji znajdowały się odmiany z różnej klasy wczesności, od bardzo wczesnych do bardzo późnych, były też gatunki typowo kiszonkowe, typowo ziarnowe oraz odmiany pośrednie z większym nasileniem cechy na kiszonkę lub na ziarno. Była także możliwość przyjrzenia się doświadczeniu z uprawą kukurydzy ziarnowej. Wysianych zostało 13 odmian na powierzchni 2,5 ha. W tej kolekcji znajdowały się odmiany bardzo wczesne – najwcześniejsza posiada liczbę FAO 140 oraz odmiany średnio późne o liczbie FAO 250. Podczas Dnia Kukurydzy przy swoich poletkach doświadczalnych byli obecni przedstawiciele firm, którzy swoje odmiany mogli szczegółowo opisać zainteresowanym.

DSC07104

 DSC1046

DSC07105

 DSC1018

Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo rolnicy mogli przyjrzeć się budowie i plonowaniu wszystkich prezentowanych jej odmian. Osoby zainteresowane uprawą mogły wysłuchać wykładu prof. dr hab. Pawła Beresia na temat ochrony kukurydzy przed agrofagami. Rolnicy którzy zakiszają kukurydzę na paszę mieli możliwość uczestniczenia w pokazie innowacyjnego sposobu zakiszania kukurydzy w balotach przygotowaną przez firmę DUPont Pioneer. Syngenta w namiocie merytorycznym prowadziła wykłady i pokazy, a dla umilenia czasu uczestników zorganizowała konkursy i inne atrakcje. Podczas wszystkich szkoleń, i pokazów plantatorzy mieli okazję poszerzenia swej wiedzy z zakresu upraw oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

DSC07078

DSC07154

DSC07178

DSC07403

Dużą atrakcją Podlaskiego Dnia Kukurydzy są prezentacje najnowszych maszyn uprawowych oraz pokaz zbioru kukurydzy. Uczestnicy z zainteresowaniem przyglądali się i oceniali ich funkcjonalność, przydatność pod kątem swych gospodarstw.

DSC07348

Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy Wiceminister Jacek Bogucki spotkał się z hodowcami trzody chlewnej w sprawie zwalczania ASF oraz rolnikami poszkodowanymi przez klęski żywiołowe. Spotkanie służyło przedstawieniu aktualnych działań ministerstwa w sprawie tych dwóch ważnych dla rolników problemów oraz przedyskutowania z nimi aktualnej sytuacji. Wiceminister odniósł się do kwestii strat jakie rolnicy ponieśli w trakcie tegorocznych wiosennych przymrozków oraz gradobić jakie nawiedziły nasz region. Podkreślił on wagę ubezpieczeń upraw przy późniejszych staraniach się o pomoc klęskową z budżetu państwa. Padła również zapowiedź zreformowania rolniczych ubezpieczeń.

 DSC1114

Palącym problemem podlaskich rolników jest ASF. Wiceminister Jacek Bogucki oraz Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Andrzej Bryczkowski przedstawili aktualną sytuację zwalczania wirusa oraz plany co do przyszłych działań. Najwięcej emocji w trakcie dyskusji wywoływał temat wsparcia finansowego dla rolników i wątpliwości jakie w związku z tym się pojawiły. Wiceminister odpowiedział na wszystkie nurtujące rolników pytania oraz zapewnił o zdwojonych wysiłkach w wspieraniu hodowców w ich trudniej sytuacji.

W programie nie zabrakło również zmagań uczestników o tytuł Mistrza „X Wojewódzkiego Konkursu Orki Pługami Zagonowymi”

I miejsce Andrzej Derkowski, gmina Bakałarzewo, powiat suwalski

II miejsce Michał Ozorowski, gmina Wasilków, powiat białostocki

III miejsce Rafał Gawrychowski, gmina Zambrów, powiat zambrowski

 DSC1196

DSC07123

Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy rozstrzygnięto konkurs dla producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” zorganizowany przez KRUS Białystok.

I miejsce – Krzysztof Ezman, gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki

II miejsce – Iwona Janczewska, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki.

III miejsce – Mirosław Śliwowski, gmina Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki.

 DSC1091

Polski Związek Producentów Kukurydzy wszystkim “łasuchom” umożlilwił degustację potraw przyrzadzynych z wykorzystaniem kukurydzy.

DSC07309

Krzysztof Kuteszko

Spec. ds. promocji

fot: Wioleta Cieszkowska,

Krzysztof Kuteszko