Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dni z OZE w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dni z OZE w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Chcesz zapoznać się z korzyściami płynącymi z zastosowania systemów energooszczędnych i wymogami niezbędnymi przy ich instalacji. Przyjedź 28 i 29 maja do Szepietowa, odbędą się Dni z Odnawialnymi Źródłami Energii. 

Druga edycja wydarzenia odbędzie się na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podczas Zielonej Gali i Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego. Partnerem wydarzenia jest Optima Polska.

Spotkanie posłuży prezentacji zagadnień związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie odnawialnych źródeł i energii w województwie podlaskim.

Eksperci przedstawią praktyczne rozwiązania obniżające zużycie energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych i w działalności produkcyjnej gospodarstw. Opowiedzą o możliwościach zastosowania odnawialnych źródeł energii, zwracając uwagę na aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne.

Tegoroczna edycja imprezy zostanie zdominowana przez energooszczędne urządzenia grzewcze, jakimi są pompy ciepła. Specjaliści przedstawią efektywność energetyczną i dostępność montażową tych urządzeń w ogrzewaniu budynków mieszkalnych. Będzie okazja obserwować na żywo pokazy odwiertów geotermalnych w technologii GRD.

Eugeniusz Mystkowski

PROGRAM

28 maja 2016 r. – SOBOTA
10.00  Otwarcie Targów
  Wykłady: (tereny wystawowe, stoisko Optima Polska)
10.15 Odnawialne źródła energii w województwie podlaskim prof.  Anna Grzybek, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
11.00  Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Działalność firmy Optima Polska w województwie podlaskim – Krzysztof Łazarski, dyrektor handlowy Optima Polska
11.30  Efektywność pomp ciepła jako alternatywnego ogrzewania w gospodarstwach domowych i obiektach publicznych – Tomasz Samojło, Vaillant

12.00 

Odwierty geotermalne do pomp ciepła w technologii GRD – Andrzej Wieszołek, Tracto-Technik
Pokaz odwiertu ukośnego pod pompy ciepła wykonywanego metodą GRD za pomocą wiertnicy geotermalnej Geodrill 4R

 

29 maja 2016 r. – NIEDZIELA

11.30 Rozstrzygnięcie konkursów: (tereny wystawowe, stoisko Optima Polska)

  • Przyjmij EKO pozę – zainwestuj w OZE!
  • Hit Targów Budowlanych
11.45 Pokaz odwiertu ukośnego pod pompy ciepła wykonywanego metodą GRD za pomocą wiertnicy geotermalnej Geodrill 4R

W programie:

  • Zabawy i konkursy dla najmłodszych nt. wiedzy z OZE
  • Pokazy pracy instalacji fotowoltaicznych i systemów solarnych

STOISKA CZYNNE W GODZ. 8.00 – 16.00