Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Deklaracje o źródłach spalania – nowy obowiązek dla właścicieli domów – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Deklaracje o źródłach spalania – nowy obowiązek dla właścicieli domów


Print Friendly, PDF & Email

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – platformy zarządzanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Nowe narzędzie ma za zadanie wspomaganie walki ze smogiem i wspieranie wymiany starych piecy tzw. ,,kopciuchów” na mniej emisyjne.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych i domach jednorodzinnych z instalacją o jednostkowej mocy do 1 MW (megawat) jak również lokalach usługowych i budynkach publicznych – w przypadku gdy posiadają tego rodzaju ogrzewanie.

Ewidencja CEEB będzie rozwijana etapami w latach 2021-2023, przy czym pierwszym krokiem będzie wypełnienie obowiązkowych deklaracji (wysyłanych przez Urzędy Gminy lub Urzędy Miasta) przez właścicieli posesji. Kwestionariusz deklaracji będzie zawierał takie dane jak: liczba źródeł ciepła, klasa kotła, jego moc, sprawność cieplna, rok produkcji, rok instalacji. Zgodnie z wytycznymi w przypadku niewypełnienia deklaracji – Urząd Gminy uzna iż na posesji użytkowany jest kocioł węglowy, pozaklasowy co w dalszej perspektywie może wiązać się z wezwaniem do wymiany źródła ciepła. Urzędy Gmin zaczną wysyłać deklaracje emisyjne zaraz po opublikowaniu komunikatu ministra właściwego ds. budownictwa inicjującego uruchomienie deklaracji, a po trzech miesiącach, bo tyle wymaga już znowelizowana ustawa, trafią do niej pierwsze dane.

Docelowo w Ewidencji Emisyjności Budynków znajdą się również:

–  informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku,

– wpisy kominiarzy o okresowych przeglądach instalacji w budynkach.

Uruchomienie bazy CEEB możliwe jest dzięki nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz uzyskanemu dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej na kwotę ok. 30 mln zł.

Źródło:

  • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21.11.2008 r. z późniejszymi zmianami,
  • Strona internetowa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
  • Łukasik M. Obowiązkowy rejestr dla właścicieli domów. Gmina sprawdzi czym palisz w piecu [www.finanse.wp.pl; dostęp online 20.07.2020]

                                                                                              Paweł Buchowski