Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konkurs plastyczny “Dary lasów, łąk, pól” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs plastyczny “Dary lasów, łąk, pól”


Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do udziału w XI Regionalnym Konkursie Plastyczno-Ekologiczny 2015 pt. „Dary lasów, łąk, pól…” Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw ekologicznych poprzez uświadomienie znaczenia i piękna naturalnego bogactwa flory naszych lasów, pól, łąk, rozlewisk, itp, a także rozwój twórczości plastycznej wśród mieszkańców regionu. Nawiązanie oraz rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy placówkami oświaty i kultury naszego regionu.

plakat eko konkurs GOKOrganizatorzy mają nadzieję, iż pro-ekologiczne działania plastyczne zachęcą uczestników konkursu do troski o otaczające środowisko dzięki zdobyciu wiedzy nt. bogactwa flory w środowisku otaczającym nam.

Organizatorzy oraz sponsorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Nadleśnictwo Rudka

Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Nadleśnictwa Rudka.

Uczestnicy, zasady konkursu

– do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów przedszkoli, „zerówek”, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dorosłych (dokładne granice administracyjne zamieszkania uczestników nie zostały określone)

– kategorie konkursowe, w których oceniane będą prace plastyczne:

1- Kluby Przedszkolaka, przedszkola, zerówki

2- szkoła podstawowa kl. I- III

3 – szkoła podstawowa kl. IV-VI

4 – gimnazjum

5- szkoła średnia i dorośli

– każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę; prace zbiorowe nie będą oceniane

– każda praca powinna być opisana (imię, nazwisko, szkoła, klasa- UWAGA! Proszę nie wpisywać wieku!!!, tylko klasę, do której uczeń uczęszcza, adres zamieszkania, telefon kontaktowy ucznia; imię i nazwisko opiekunki lub opiekuna oraz telefon kontaktowy). Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.

format: praca płaska, A3; technika: dowolna

Uwaga! Prace nie powinny przedstawiać np. sztucznych skwerków lub utworzonych ostatnimi laty parków „z lotu ptaka”. Powinny za to koncentrować się na przybliżeniu widzowi szczegółów przedstawianych roślin [pogranicze makrofotografii- info np. w internecie].

– zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora; prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorarium

Wszelkie informacje pod nr tel. 86 275 52 69 lub mailowo ankazimierczuk@op.pl ; wt.- pt. 8.00- 16.00 – Anna Kazimierczuk – instruktor GOK-u

Prace proszę nadesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2015 r. (piątek): decyduje data stempla pocztowego, na adres: Gminny Ośrodek Kultury   18-220 Czyżew   ul. Mazowiecka 34

UWAGA! Lista laureatów zostanie opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.gokczyzew.pl w środę 8 kwietnia /nie będziemy powiadamiać telefonicznie opiekunów i laureatów/, dlatego też prosimy o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się w internecie na stronie GOK-u w Czyżewie. Opiekunowie laureatów zobowiązują się do telefonicznego potwierdzenia uczestnictwa podopiecznych w rozstrzygnięciu konkursu do dnia 13.04 (poniedziałek) pod tel. 86-2755-269

– komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia najciekawszym pracom; komisja ma też głos decydujący w sprawach regulaminu konkursu.

– instytucje, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają od organizatorów pamiątkowe podziękowania (będzie można odebrać po rozstrzygnięciu konkursu lub będą przesyłane pocztą); opiekunowie otrzymają podziękowania za

przygotowanie podopiecznych do udziału w konkursie na podstawie pisemnej prośby dołączonej do przekazywanych GOK-owi prac konkursowych (będą do odebrania po rozstrzygnięciu konkursu lub zostaną przesłane pocztą)

– instytucje mogą odzyskać przekazane prace tylko w dniu rozstrzygnięcia konkursu (po zakończeniu imprezy)- ale wyłącznie te, które przy przesyłce dołączyły pisemną prośbę o oddanie prac.

Ania Kazimierczuk