Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Czy warto utworzyć Podlaski Szlak Kulinarny? – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Czy warto utworzyć Podlaski Szlak Kulinarny?


Print Friendly, PDF & Email

W ramach realizacji zadania KSOW „Sieciowanie podmiotów prowadzących działalność przetwórczą i gastronomiczną z wykorzystaniem lokalnych produktów spożywczych poprzez utworzenie Podlaskiego Szlaku Kulinarnego” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował konferencję poświęconą temu zagadnieniu. Spotkanie odbyło się w Białostockich Spodkach, a udział w nim wzięło blisko 70 osób. Wśród uczestników byli producenci, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz osoby zainteresowane tą tematyką.

DSC 0459

O sieciowaniu usług w zakresie wytwarzania i oferowania żywności tradycyjnej – tworzeniu szlaków kulinarnych oraz przykłady tworzenia i funkcjonowania szlaków kulinarnych w Polsce przybliżył słuchaczom Krzysztof Zieliński, Dyrektor ds. promocji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Następnie Adrzej Fiedoruk, autor wielu książek i publikacji o tematyce kulinarnej oraz regionalnej, opowiedział o tradycjach kulinarnych na terenie województwa podlaskiego. Konferencja skierowana była do osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dystrybucji żywności. Realizowane zadanie ma służyć nawiązaniu współpracy pomiędzy podlaskimi przetwórcami w kierunku tworzenia szlaku kulinarnego.

DSC 0501

Po krótkim lunchu, uczestnicy wyrazili chęć uczestniczenia w dalszych pracach zmierzających do utworzenia szlaku kulinarnego w naszym województwie.

DSC 0467

Joanna Czarkowska, PODR w Szepietowie