Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Czas na Podlaską Wołowinę – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Czas na Podlaską Wołowinę


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 3 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie grupy inicjatywnej hodowców bydła opasowego w sprawie utworzenia grupy producenckiej. Udało się wybrać formę prawną i komitet założycielski. To pierwsza tego rodzaju grupa w naszym województwie.

To było kolejne spotkanie, którego celem było szczegółowe oszacowanie skali produkcji, omówienie za i przeciw możliwych form prawnych, a także wybór komitetu założycielskiego.

Podczas spotkania specjaliści z PODR w Szepietowie – Paweł Gąsiorek i radca prawny Krzysztof Dyszkiewicz przedstawili podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni jako grupy producenckiej oraz korzyści wynikające z prowadzenia spółdzielni. Z kolei pracownicy Sekcji Informacji i Promocji OT ARR  omówili zasady tworzenia grup producentów rolnych.

Na każdym etapie zebrania toczyła się bardzo ożywiona dyskusja. Co najważniejsze, udało się wybrać podczas głosowania formę prawną i komitet założycielski.

Podsumowując spotkanie stwierdzono, że tylko współpraca pozwoli z sukcesem istnieć, zdobywać nowe rynki i uzyskiwać realne dochody.

 

Przybyłych gości przywitał Mariusz Cylwik zastępca dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Grzegorz Czochański zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku i Arkadiusz Kalinowski kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem. Po oficjalnym otwarciu głos zabierali specjaliści z PODR w Szepietowie, Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku, radca prawny oraz Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Józef Skarzyński.

Michał Święcki