Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Cykl szkoleń w ramach poddziałania “Premie dla młodych rolników” – osoby zakwalifikowane – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Cykl szkoleń w ramach poddziałania “Premie dla młodych rolników” – osoby zakwalifikowane


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń w ramach poddziałania “Premie dla młodych rolników”, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Poniżej przedstawiamy listy osób, które zakwalifikowały się na poszczególne szkolenia.

Miejsce szkoleń – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
(budynek biurowy)

Przypominamy o konieczności przedstawienia dowodu wpłaty za udział w zadeklarowanych szkoleniach – warunkiem otrzymania zaświadczenia/zaświadczeń. Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie (budynek biurowy I piętro) z dopiskiem: Cykl szkoleń Młody rolnik.

Osoby zakwalifikowane na poszczególne tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego dla beneficjentów poddziałania „Premie dla młodych rolników”:

1.    Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
2.    Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
3.    BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
4.    Nowoczesny chów bydła mlecznego
5.    Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
6.    Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW 2014-2020
7.    Ekonomika w gospodarstwach rolnych
8.    Rachunkowość rolnicza

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa. Istnieje również możliwość odpłatnego zamówienia wyżywienia oraz noclegu (wg cennika PODR) pod numeren telefonu: 86 275 89 45 (wyżywienie), 86 275 89 39 (recepcja hotelu).

W razie pytań prosimy o kontakt:
– sprawy rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 40
– sprawy merytoryczne: tel. 86 275 89 34,  86 275 89 35