Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Co dalej z wędzonkami w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Co dalej z wędzonkami w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do udziału w spotkaniu podsumowującym badania dotyczące zawartości benzopirenu w wędzonych produktach z terenu województwa podlaskiego. Odbędzie się ono 16 lipca 2014 r. w Wojewódzki Ośrodku Animacji Kultury (spodki) przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku, godz. 13:00.

Inicjatywa realizowana jest w wyniku z rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z 19.08.2011 L 215/4 zaostrzającego ze skutkiem od września br. normy benzopirenu w produktach wędzonych. Sekretariat Regionalny KSOW przy współpracy z laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz prof. dr hab. Zbigniewem Dolatowskim, kierownikiem Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przeprowadził analizę próbek produktów wędzonych. Naszym celem była diagnoza aktualnego stanu zawartości substancji smolistych w produktach tradycyjnych wytwarzanych na terenie naszego województwa. Zapraszamy do zapoznania się z ustaleniami, które odpowiedzą na pytanie: co dalej z wędzonkami w województwie podlaskim?

W spotkaniu wezmą udział producenci, przedstawiciele mediów i zainteresowani zagadnieniem przedstawiciele instytucji i środowiska naukowego.

Agenda:

13:00 Wprowadzenie – Mieczysław Kazimierz Baszko, wicemarszałek województwa podlaskiego

13:15 Podsumowanie przeprowadzonych analiz – prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

14:00 Odstępstwa zawartości WWA przewidziane dla produktów tradycyjnych i regionalnych – aktualny stan uzgodnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Europejskiej- Przedstawiciel MRiRW lub Ewa Kulikowska, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

od 14:15 Dyskusja, wnioski końcowe

Mieczysław Kazimierz Baszko

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego