Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Borkowo – książęca wieś – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Borkowo – książęca wieś


Print Friendly, PDF & Email

Promocja książki „Borkowo – historia i tradycje wsi książęcej”, odbyła się 27 stycznia 2014 roku w remizie strażackiej w Borkowie.  Celem publikacji jest ocalenie od zapomnienia dziejów wsi i losów mieszakńcow tej „małej ojczyzny”. Pisaniem książki zajęła się członkini Towarzystwa Przyjaciół Borkowa Janina Duda wraz z synem Arturem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotarli oni do materiałów źródłowych i relacji świadków wydarzeń historycznych.Zbieraniem materiałów  do książki zajmowały się tez osoby ze Stowarzyszenia Przyjaciół Borkowa, mieszkańcy wsi a także osoby, które mieszkają w innych miejscowościach, ale w jakiś sposób związane są z Borkowem.

We wstępie autorka książki zaznacza: „Pisaliśmy tę książkę z myślą o ludziach urodzonych na tej ziemi – tych, którzy już nie żyją, a należy im się dobra pamięć i uznanie oraz tych, którzy współcześnie mieszkają, pracują, uczą się w Borkowie, aby wiedzieli skąd ich ród. Żyjemy bowiem  w czasach w których wreszcie możemy powiedzieć swobodnie o naszej przeszłości, naszych przodkach, naszych tradycjach.”

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy bibliotek, przedstawiciele LGD Kraina Mlekiem Płynąca, ksiądz proboszcz, dyrektor Radia Nadzieja, przedstawiciele mediów lokalnych i osoby, które przyczyniły się do powstania książki. Podczas uroczystości odbyło się czytanie fragmentów książki. Wszystkim uczestnicy otrzymali publikację.

Książka sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowa, wydana przez parafię św. Trójcy w Borkowie.

Alina Kajko

 Borkowo autorka

Borkowo ksika