Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Biebrzański Dar Natury ogłosił nabór wniosków – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Biebrzański Dar Natury ogłosił nabór wniosków


Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania „BIEBRZAŃSKI DAR NATURY” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Nabór nr 2 – Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD „Biebrzański Dar Natury” (gminy : Bargłów Kościelny, Grajewo – miasto, Grajewo – gmina, Jedwabne, Przytuły, Radziłów, Szczuczyn, Wąsosz) na operacje z zakresu:Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (kolektory słoneczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin składania wniosków : 30grudzień 2016 – 26 styczeń 2017 r. do godziny 15:00.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wspieranie projektów polegające na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na potrzeby własne, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE) wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 2 734 556,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze LGD:

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
tel. 86 273 80 44
Godziny otwarcia biura: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00

                                                                             Jadwiga Mielczarek
PZDR Grajewo