Pomocą w korzystaniu z księgozbioru są oprócz tradycyjnych kartkowych katalogów (alfabetycznego i działowego) są komputerowe bazy danych:

  • TEKSTY - baza tworzona w Bibliotece Fachowej - zawiera opisy bibliograficzne artykułów i publikacji fachowych znajdujących się w bibliotece,
  • Baza danych SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej) jest monotematyczną bazą bibliograficzną, w znacznej części adnotowaną, budowaną przez CBR i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe i uczelnie rolnicze. W internecie dostępny jest bezpłatnie fragment bazy SIGŻ z wykluczeniem ostatniego półrocza.

  • Dokumentowa Baza Danych zawiera opisy bibliograficzne publikacji wydanych przez ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze związane z rolnictwem.
  • System Informacji Prawnej LEX to baza danych aktów prawnych. Najważniejsze cechy programu to: stale poszerzana i uaktualniana baza dokumentów autorskich, łatwe przeszukiwanie rozbudowanej bazy informacji za pomocą słownika, haseł i filtrów.

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie